Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Aleksandar D Milovanović

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
istraživač saradnik
23.05.2019.
Energetika
40%
acakg85@hotmail.com
335-990 l.685
aleksandar_milovanovic_cv.doc

18.01.1985.
2015.
Engleski jezik
 
 

  • prikaži