Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Srbislav M. Aleksandrović

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
redovni profesor
27.01.2011.
Proizvodno mašinstvo i industrijski inžinjering.
100%
srba@kg.ac.rs
335-990 l:641
SrbislavAleksandrovic.doc

07.11.1958.
1983.

 
7017 (E-CRIS.SR)

  • prikaži