Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vesna M. Mandić

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
redovni profesor
27.12.2012.
Mašinsko inženjerstvo.
100%
mandic@kg.ac.rs
335-990 l:738
VesnaMandic.doc

27.09.1963.
1988.

 
4145 (E-CRIS.SR)

  • prikaži