Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Danijela M. Nikolić

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
docent
13.01.2016.
Termotehnika i termodinamika
100%
danijelan@kg.ac.rs
335-990 l.602
Danijela_Nikolic_fin.pdf

26.11.1971.
1996.

 
7048 (E-CRIS.SR)

  • prikaži