Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Dragan S. Taranović

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
vanredni profesor
14.02.2018.
Motorna vozila i motori
100%
tara@kg.ac.rs
335-990 l.733
cv_Dragan_Taranovic.doc

24.08.1956.
1991.

 
7064 (E-CRIS.SR) | 0000-0001-7940-9412 (ORCID iD)
SCIDAR

  • prikaži