Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Aleksandar R. Dišić

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
istraživač pripravnik
22.03.2012.
Primenjena mehanika
100%
aleksandardisic@gmail.com
300-790
Aleksandar_Disic_fin.pdf

20.07.1976.
2003.
engleski
 
 

  • prikaži