Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Arso M. Vukićević

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
naučni saradnik
27.01.2017.
Primenjena informatika i računarsko inženjerstvo
100%
arso_kg@yahoo.com
064 34 83 552
Arso_Vukicevic_fin.doc

16.06.1987.
 
Engleski jezik
 
 

  • prikaži