Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Dragan S. Džunić

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
docent
29.08.2018.
Proizvodno mašinstvo.
100%
dzuna@kg.ac.rs

Dragan_DZunic_fin.pdf

29.07.1981.
2009.
engleski
 
11151 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-1914-1298 (ORCID iD)
SCIDAR

  • prikaži