Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Хрвоје Ж. Пушкарић

Факултет инжењерских наука Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
истраживач приправник
22.03.2012.
Машинско инжењерство
100%
xpboje@gmail.com

Hrvoje_Puskaric_fin.doc

27.08.1987.
2013.
енглески
 
 
  • прикажи