Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Ненад М. Бусарац

Факултет инжењерских наука Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
истраживач приправник
18.01.2011.
Машинско инжењерство
100%
nbusarac@gmail.com

Nenad_Busarac_fin.pdf

14.09.1978.
2011.
енглески
Интернет презентација
 
  • прикажи