Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Novak N. Nikolić

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
docent
09.09.2017.
Termodinamika i termotehnika
100%
lepinole@yahoo.com

Novak_Nikolic_fin.pdf

08.02.1984.
2012.
engleski , francuski , nemački , italijanski
 
11153 (E-CRIS.SR)

  • prikaži