Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Saša T. Milojević

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
naučni savetnik
21.02.2018.
Motorna vozila i motori, Drumski saobraćaj
100%
sasa.milojevic@kg.ac.rs
335-990 l.626
CV_milojevic.sasa.pdf

18.08.1973.
1999.
Engleski, francuski i ruski jezik
 
 

  • prikaži