Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Aleksandar Ž. Živanović

Fakultet medicinskih nauka Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
redovni profesor
30.09.2010.
Ginekologija i akušerstvo.
 
azivanovic1@sbb.rs
034 50 50 50
ZivanovicA.doc

19.03.1963.
 

 
7136 (E-CRIS.SR)
  • prikaži