Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Živorad M. Marković

Fakultet pedagoških nauka Jagodina


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
redovni profesor
25.05.2017.
Fizička kultura sa metodikama.
100%
zimarkovic@yahoo.com
035 /223-805
markovic_ziv.doc

25.08.1963.
1987.

 
 
  • prikaži