Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Ивана Р. Ћирковић Миладиновић

Факултет педагошких наука Јагодина


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
09.09.2015.
Енглески језик са методиком наставе
100%
ivanajag@yahoo.co.uk
035/223-805
ivana_cirkovic_j.doc

22.03.1977.
2007.
енглески, немачки, италијански
 
 
  • прикажи