Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Ivana R. Ćirković Miladinović

Fakultet pedagoških nauka Jagodina


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
docent
09.09.2015.
Engleski jezik sa metodikom nastave
100%
ivanajag@yahoo.co.uk
035/223-805
ivana_cirkovic_j.doc

22.03.1977.
2007.
engleski, nemački, italijanski
 
 
  • prikaži