Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nina B. Marković

Fakultet pedagoških nauka Jagodina


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
asistent
18.02.2015.
Književnost sa metodikom nastave
 
markovinina@yahoo.com01.11.1988.
 

 
 
  • prikaži