Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Sunčica V. Macura Milovanović

Fakultet pedagoških nauka Jagodina


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
redovni profesor
25.05.2017.
Specijalno pedagoške i psihološke nauke
1000%
suncicamacura@gmail.com
035 /223-805
milovanovic_sun.doc

29.01.1961.
1988.

 
 
  • prikaži