Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Tatjana P. Stojanović

Prirodno-matematički fakultet Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
docent
15.06.2016.
Veštačka inteligencija.
100%
tanjat@kg.ac.rs
336 223 l:279
Tatjana__Stojanovic.doc

29.07.1974.
1998.
engleski
 
7290 (E-CRIS.SR)
  • prikaži