Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Татјана В.Томовић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
2019.
Математичка анализа и примене
100%
tomovict@kg.ac.rs
336 223 l:297
TatjanaTomovic.pdf

30.06.1984.
2008.
енглески
Интернет презентација
 
  • прикажи