Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Борис Д. Фуртула

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
08.07.2015.
Физичка хемија.
100%
furtula@kg.ac.rs
336223, локал
boris_furtula.pdf

16.06.1978.
2004.

Интернет презентација
7495 (E-CRIS.SR)
  • прикажи