Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Dragan R Todorović

Prirodno-matematički fakultet Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Repozitorijum radova:
Akademska karijera:
docent
15.06.2011.
Fuzika kondenzovane materije
 
tosa@kg.ac.rs17.07.1956.
1979.

 
7490 (E-CRIS.SR) | 0000-0002-1355-4040 (ORCID iD)
SCIDAR

  • prikaži