Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Снежана Б. Бранковић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
12.09.2018.
Морфологија, систематика и филогенија биљака.
100%
pavsnez@kg.ac.rs
336 223 l:304
CV_Snezana_Brankovic.doc

08.01.1974.
2003.
енглески, руски
 
7403 (E-CRIS.SR)
  • прикажи