Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Душица М. Симијоновић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
истраживач
29.04.2015.
Хемија
100%
dusicachem@kg.ac.rs
336-223, л:358
CV_Dusica_Simijonovic.pdf

18.03.1982.
2009.
руски, енглески
 
 
  • прикажи