Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Sanja LJ. Matić

Prirodno-matematički fakultet Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
naučni saradnik
26.03.2015.
Biologija
100%
sanjamatic@kg.ac.rs
336-223 l:250
CV_Sanja_Matic.doc

09.07.1981.
2011.
engleski, ruski
 
10269 (E-CRIS.SR)
  • prikaži