Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Милена Г. Милутиновић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
научни сарадник
30.09.2015.
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
100%
milenacurcic@kg.ac.rs
336-223 л:314
CV_Milena_Milutinovic.doc

30.10.1985.
2011.
енглески
Интернет презентација
 
  • прикажи