Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Vladimir P. Petrović

Prirodno-matematički fakultet Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
docent
14.02.2018.
Organska hemija
100%
vladachem@kg.ac.rs

CV_Vladimir_Petrovic.pdf

12.01.1984.
2009.
engleski, ruski
 
 
  • prikaži