Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
предавач
13.07.2016.
Енглески језик.
100%
ljvukicevic@kg.ac.rs
336 223 l:251
BVukicevicLjiljana.doc

16.11.1962.
1985.

 
 
  • прикажи