Nastavnici

Nastavnik Univerziteta u Kragujevcu


Nataša M. Radojković

Prirodno-matematički fakultet Kragujevac


Zvanje:
Godina sticanja zvanja:
Uža naučna oblast:
Procenat angažovanja:
E-Mail adresa:
Telefon:
CV:

Datum rođenja:
Godina prvog zaposlenja:
Znanje stranih jezika:
Sajt nastavnika:
Istraživački broj:
Akademska karijera:
istraživač saradnik
02.11.2016.
Biologija
70%
naca@kg.ac.rs

CV_Natasa_Radojkovic.pdf

06.05.1987.
2013.
engleski
 
 
  • prikaži