Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Ненад Л. Вуковић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
23.01.2019.
Биохемија.
100%
nvukovic@kg.ac.rs
336 223 l:357


30.05.1976.
2008.

 
 
  • прикажи