Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Татјана М. Алексић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
13.02.2013.
Теорија графова.
100%
taleksic@kg.ac.rs
336 223 l:27
BAleksicTatjana.pdf

17.06.1982.
2007.

 
 
  • прикажи