Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Вера М. Дивац

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
научни сарадник
28.05.2014.
Хемија.
100%
veradivac@kg.ac.rs
336 223 l:366
CV_Vera_Divac.pdf

30.08.1978.
2008.
Eнглески и француски
 
7419 (E-CRIS.SR)
  • прикажи