Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Горица Т. Ђелић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
13.02.2013.
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака .
100%
gdjelic@kg.ac.rs
336 223 локал
BDjelicGorica.doc

04.01.1964.
1988.

 
7421 (E-CRIS.SR)
  • прикажи