Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Милош Р. Ивановић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
10.02.2016.
Рачунарске комуникације.
100%
mivanovic@kg.ac.rs
336 223 l:306
ivanovic_milos_cv.pdf

11.05.1978.
2001.
Енглески
 
 
  • прикажи