Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Милан Д. Јоксовић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
редовни професор
22.02.2018.
Органска хемија.
100%
mjoksovic@kg.ac.rs
336 223 локал


28.10.1963.
1988.

 
7430 (E-CRIS.SR)
  • прикажи