Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Тања Б. Тракић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
2019.
Екологија, биогеографија и заштита животне средине
100%
tmilutinovic@kg.ac.rs
336 223 l:262
CV_Tanja_Trakic.doc

02.06.1979.
2008.
Енглески и руски језик
 
 
  • прикажи