Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Јована В. Богојески

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
14.09.2016.
Неорганска хемија
100%
jrosic@kg.ac.rs
336 223 l:363
BBogojeskiJovana.doc

10.11.1980.
2005.
енглески, руски
 
 
  • прикажи