Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Ана С. Петровић

Природно-математички факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
14.09.2016.
Екологија, биогеографија и заштита животне средине.
100%
anapetrovic@kg.ac.rs
336 223 l:242
BPetrovicAna.doc

24.06.1978.
2006.

 
7458 (E-CRIS.SR)
  • прикажи