Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Агрономски факултет Чачак
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Ратарство и крмно биље 1959.
2. Биљана О. Вељковић редовни професор 2014. Аграрна економија. 1965.
3. Владета И. Стевовић редовни професор 2011. Ратарство и крмно биље. 1966.
4. Горан Ј. Дугалић редовни професор 2013. Педологија. 1961.
5. Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Мелиорације земљишта, земљиште и воде. 1959.
6. Драго М. Милошевић редовни професор 2017. Заштита биљаka. 1958.
7. Лека Г. Мандић редовни професор 2012. Микробиологија, микробиологија земљишта. 1964.
8. Ленка Ј. Рибић-Зеленовић редовни професор 2017. Хемија 1956.
9. Љиљана С. Бошковић-Ракочевић редовни професор 2017. Агрохемија. 1967.
10. Милена Р Ђурић редовни професор 2013. Физиологија биљака. 1959.
11. Миломирка Р. Мадић редовни професор 2013. Генетика и оплемењивање биљака. 1965.
12. Милун Д. Петровић редовни професор 2019. Сточарство 1966.
13. Радојица Д .Ђоковић редовни професор 2012. Ветерина, анатомија и физиологија домаћих животиња. 1963.
14. Снежана Богосављевић Бошковић редовни професор 2006. Сточарство, одгајивање и репродукција домаћих животиња. 1964.
15. Томо М. Милошевић редовни професор 2003. Воћарство. 1960.
16. Владимир М. Досковић ванредни професор 2019. Исхрана домаћих животиња и технологија производње хране за животиње 1974.
17. Владимир С. Курћубић ванредни професор 2017. Технологија анималних сировина. 1964.
18. Горан С. Марковић ванредни професор 2018. Биологија, хидробиологија (ихтиологија). 1958.
19. Горица М. Пауновић ванредни професор 2019. Воћарство. 1967.
20. Јелена Д. Младеновић ванредни професор 2019. Примењена хемија 1979.
21. Јелена М. Машковић ванредни професор 2019. Примењена хемија 1983.
22. Милан П. Николић ванредни професор 2020. Инжињерски процеси 1980.
23. Никола Р. Бокан ванредни професор 2016. Ратарство и крмно биље. 1963.
24. Снежана Т. Танасковић ванредни професор 2016. Заштита биљака 1967.
25. Томислав Љ. Тришовић ванредни професор 2016. Инжењерски процеси. 1962.
26. Далибор Д. Томић доцент 2018. Ратарство и крмно биље. 1984.
27. Драган Вујић доцент 2018. Примењена физика 1962.
28. Душко Л. Брковић доцент 2015. Biologija 1968.
29. Иван П. Глишић доцент 2018. Воћарство 1974.
30. Игор Б. Ђуровић доцент 2016. Хемијa. 1981.
31. Јелена М. Вујић доцент 2014. Хемија, неорганска хемија. 1983.
32. Марко Петковић доцент 2017. Технологија биљних сировина 1981.
33. Мирјана Н. Радовановић доцент 2019. Технологија биљних сировина. 1984.
34. Немања Милетић доцент 2016. технологија биљних сировина 1979.
35. Павле З. Машковић доцент 2012. Технологија биљних сировина 1983.
36. Ранко Г. Копривица доцент 2019. Пољопривредна механизација 1956.
37. Симеон Ж. Ракоњац доцент 2017. Сточарство. 1982.
38. Милевица Д. Бојовић наставник страних језика 2018. Енглески језик. 1970.
39. Вера Ђ. Вукосављевић асистент 2013. Виноградарство. 1973.
40. Драган С. Ђуровић асистент 2015. Генетика и оплемењивање биљака. 1960.
41. Душан Б. Марковић асистент 2011. Математичко-статистичка област, информатика. 1982.
42. Јелена С. Пантовић асистент 2011. Прехрамбена технлогија. Технологија биљних сировина. 1979.
43. Радмила, Р. Илић асистент 2015. Воћарство 1990.
44. Весна М Ђуровић истраживач приправник 2016. Биотехника 1985.
45. Милош Ж. Петровић истраживач приправник 2015. Ветерина 1987.
46. Данијела Љ. Стојковић сарадник у настави 2016. Хемија 1986.