Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Учитељски факултет Ужице
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Бранко Ј. Поповић редовни професор 2016. Драмска уметност 1959.
2. Горан В. Шекељић редовни професор 2018. Физичко васпитање и Методика наставе физичког васпитања. 1964.
3. Данијела Н. Василијевић редовни професор 2016. Педагогија, дидактика, методике. 1974.
4. Жана П. Бојовић редовни професор 2019. Општа педагогија 1966.
5. Снежана С. Маринковић редовни професор 2010. Педагогија, дидактика, методике. 1963.
6. Далиборка С. Пурић ванредни професор 2018. Методика наставе српског језика и књижевности 1975.
7. Данијела М. Судзиловски ванредни професор 2017. Музичка култура. Методика наставе музичке културе. 1963.
8. Јасна М. Максимовић ванредни професор 2019. Специјална педагогија 1965.
9. Јелена Д. Стаматовић ванредни професор 2018. Општа педагогија. 1968.
10. Лидија Ђ. Златић ванредни професор 2016. Психологија. 1965.
11. Љиљана С. Костић ванредни професор 2019. Књижевност са методиком наставе 1972.
12. Миломир Д. Ерић ванредни професор 2019. Општа филозофија 1963.
13. Мирјана Стакић ванредни професор 2019. Српски језик са методиком наставе 1973.
14. Сања М. Маричић ванредни професор 2016. Методика наставе математике, математика. 1974.
15. Јован М. Марковић доцент 2017. Физичко васпитање, Методика наставе физичког васпитања 1972.
16. Кристинка И. Селаковић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе, ликовна култура. 1967.
17. Оливера Р. Марковић доцент 2019. Mатематика са методиком наставе 1969.
18. Светлана В. Терзић доцент 2015. Лингвистика. 1956.
19. Слободан Љ. Павловић доцент 2017. Методика наставе физичког васпитања и физичко васпитање 1984.
20. Гордана М. Љубичић наставник страних језика 2019. Енглески језик 1956.
21. Александар Н. Игњатовић асистент 2015. Методика наставе познавања природе и друштва. 1975.
22. Александра П. Бјелић асистент 2017. Српски језик и књижевност и методика наставе српског језика и књижевности 1987.
23. Андријана В. Даниловић асистент 2017. ликовна култура, методика наставе ликовне културе 1989.
24. Бранка Б. Арсовић асистент 2012. Информатика 1972.
25. Маја Р. Ћалић асистент 2016. Музичка култура. Методика наставе музичке културе. 1980.
26. Марија К. Ивановић асистент 2017. Музичка култура и методика наставе музичке културе 1986.
27. Марина Ж. Илић Семиз асистент 2016. Педагогија 1986.
28. Мирјана М Чутовић асистент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности 1972.
29. Ненад С. Милинковић сарадник у настави 2015. Методика наставе математике 1984.