Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Учитељски факултет Ужице
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Бранко Ј. Поповић редовни професор 2016. Драмска уметност 1959.
2 Горан В. Шекељић редовни професор 2018. Физичко васпитање и Методика наставе физичког васпитања. 1964.
3 Данијела Н. Василијевић редовни професор 2016. Педагогија, дидактика, методике. 1974.
4 Снежана С. Маринковић редовни професор 2010. Педагогија, дидактика, методике. 1963.
5 Далиборка С. Пурић ванредни професор 2018. Методика наставе српског језика и књижевности 1975.
6 Данијела М. Судзиловски ванредни професор 2017. Музичка култура. Методика наставе музичке културе. 1963.
7 Жана П. Бојовић ванредни професор 2015. Педагогија 1966.
8 Јелена Д. Стаматовић ванредни професор 2018. Општа педагогија. 1968.
9 Лидија Ђ. Златић ванредни професор 2016. Психологија. 1965.
10 Сања М. Маричић ванредни професор 2016. Методика наставе математике, математика. 1974.
11 Јасна М. Максимовић доцент 2017. Педагогија 1965.
12 Јован М. Марковић доцент 2017. Физичко васпитање, Методика наставе физичког васпитања 1972.
13 Кристинка И. Селаковић доцент 2016. Методика наставе ликовне културе, ликовна култура. 1967.
14 Љиљана С. Костић доцент 2014. Српски језик и књижевност и методика српског језика и књижевности 1972.
15 Миломир Д. Ерић доцент 2014. Филозофија 1963.
16 Мирјана Стакић доцент 2015. Српски језик и књижевност и методика наставе српског језика и књижевности 1973.
17 Оливера Р. Марковић доцент 2014. Методика наставе математике. Mатематика. 1969.
18 Светлана В. Терзић доцент 2015. Лингвистика. 1956.
19 Слободан Љ. Павловић доцент 2017. Методика наставе физичког васпитања и физичко васпитање 1984.
20 Гордана М. Љубичић наставник страних језика 2015. Лингвистика. 1956.
21 Александар Н. Игњатовић асистент 2015. Методика наставе познавања природе и друштва. 1975.
22 Александра П. Бјелић асистент 2017. Српски језик и књижевност и методика наставе српског језика и књижевности 1987.
23 Андријана В. Даниловић асистент 2017. ликовна култура, методика наставе ликовне културе 1989.
24 Бранка Б. Арсовић асистент 2012. Информатика 1972.
25 Маја Р. Ћалић асистент 2016. Музичка култура. Методика наставе музичке културе. 1980.
26 Марија К. Ивановић асистент 2017. Музичка култура и методика наставе музичке културе 1986.
27 Марина Ж. Илић асистент 2016. Педагогија 1986.
28 Мирјана М Чутовић асистент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности 1972.
29 Ненад С. Милинковић сарадник у настави 2015. Методика наставе математике 1984.