Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ФИЛУМ: Примењена уметност
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Бојан Оташевић редовни професор 2018. Цртање и сликање. 1973.
2 Видан Б Папић редовни професор 2011. Графички дизајн 1960.
3 Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Цртање и сликање 1956.
4 Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Писмо. 1960.
5 Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Цртање и сликање. 1956.
6 Милан Ж. Алексић редовни професор 2011. Ужа уметничка област: Фотографија 1954.
7 Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Сликарске технике. 1960.
8 Слободан М. Штетић редовни професор 2009. Графички дизајн. 1958.
9 Владимир М. Ранковић ванредни професор 2015. Графика и графичке технике. 1973.
10 Ивана М. Павловић ванредни професор 2019. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1979.
11 Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1972.
12 Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Сликарство 1976.
13 Милена М. Белензада ванредни професор 2019. Сликарске технике. 1962.
14 Милица Т. Антонијевић ванредни професор 2015. Цртање и сликање. 1973.
15 Сања В. Дрвеница ванредни професор 2017. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн. 1966.
16 Сања Р. Пајић ванредни професор 2016. Историја ликовних уметности и архитектуре. 1964.
17 Александар М. Зарић доцент 2017. Цртање и сликање. 1970.
18 Бојан Р Бочина доцент 2011. ликовни елементи кроз технике презентације 1980.
19 Данијела М. Димковић доцент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1976.
20 Јулијана М. Протић доцент 2011. Вајарство. 1966.
21 Катарина П. Лончаревић доцент 2015. Унутрашња архитетктура и индустријски дизајн 1978.
22 Лазар М. Димитријевић доцент 2014. Писмо. 1981.
23 Немања М. Драгојловић доцент 2014. Графички дизајн 1983.
24 Александар М. Поповић асистент 2011. Графички дизајн. 1975.
25 Ирена Р. Кнежевић асистент 2015. Графички дизајн (plakat). 1979.
26 Јелена Д. Петровић Томашевић асистент 2014. Графички дизајн (Просторна графика) 1978.
27 Јелена О. Рувидић асистент 2013. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн 1975.
28 Катарина Б. Недељковић асистент 2016. Цртање и сликање 1989.
29 Мишо П. Филиповац асистент 2016. Цртање и сликање 1987.
30 Наталија З. Богдановић асистент 2014. Унутрашња архитектура и индустријски дизајн (Пројектовање облика) 1988.
31 Филип С. Мисита асистент 2015. Графика и графичке технике 1988.