Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Ана Ланговић Милићевић редовни професор 2015. Менаџмент и пословање 1973.
2. Владимир Р. Сенић редовни професор 2017. Пословна економија и управљање 1977.
3. Драгана Е. Гњатовић редовни професор 2012. Општа економија 1955.
4. Драго Цвијановић редовни професор 2015. Менаџмент и пословање 1960.
5. Данко З. Милашиновић ванредни професор 2016. Информатика. 1981.
6. Дарко Д. Димитровски ванредни професор 2019. Менаџмент и пословање 1978.
7. Марија Љ. Мандарић ванредни професор 2017. Пословна економија и управљање 1976.
8. Марија М.Костић ванредни професор 2019. Екоменаџмент 1987.
9. Небојша М. Павловић ванредни професор 2017. Менаџмент људских ресурса 1958.
10. Снежана Р. Милићевић ванредни професор 2018. Пословна економија и управљање 1969.
11. Тања С. Станишић ванредни професор 2020. Општа економија 1983.
12. Александра Б. Митровић доцент 2016. Рачуноводство и финансије 1987.
13. Александра М. Радовановић доцент 2019. Енглески језик 1976.
14. Андреј М. Мићовић доцент 2016. Право 1985.
15. Весна С. Миловановић доцент 2019. Менаџмент и пословање 1984.
16. Дејан Б Секулић доцент 2017. Пословна економија и управљање 1983.
17. Златко М. Ланговић доцент 2017. Менаџмент и пословање 1971.
18. Зоран Срзентић доцент 2012. Медицина 1954.
19. Јелена Радовић - Стојановић доцент 2016. макроекономија 00.
20. Марија С. Лакићевић доцент 2013. Општа економија 1982.
21. Милица С. Луковић доцент 2020. Пољопривредна ботаника 1982.
22. Миљан М. Лековић доцент 2017. Општа економија 1985.
23. Момчило П. Ђорђевић доцент 2018. Медицина 1966.
24. Сандра М. Живановић доцент 2012. Медицина 1964.
25. Соња И. Милутиновић доцент 2019. Општа економија 1987.
26. Драгана Д. Пешић наставник страних језика 2018. Енглески језик. 1976.
27. Владимир М. Крагуљац асистент 2015. Информатика 1971.
28. Јасмина М. Огњановић асистент 2017. Менаџмент и пословање 1987.
29. Милена З. Подовац асистент 2016. Менаџмент и пословање 1987.
30. Милица Љ. Жаревац Бошковић асистент 2011. Општа економија 1985.
31. Невена М. Васовић асистент 2014. Математика 1985.
32. Невена Н. Манојловић асистент 2015. Медицина 1988.
33. Немања М. Пантић асистент 2014. Општа економија 1985.