Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Ана Ланговић Милићевић редовни професор 2015. Менаџмент и пословање 1973.
2 Владимир Р. Сенић редовни професор 2017. Пословна економија и управљање 1977.
3 Драгана Е. Гњатовић редовни професор 2012. Општа економија 1955.
4 Драго Цвијановић редовни професор 2015. Менаџмент и пословање 1960.
5 Данко З. Милашиновић ванредни професор 2016. Информатика. 1981.
6 Марија Љ. Мандарић ванредни професор 2017. Пословна економија и управљање 1976.
7 Небојша М. Павловић ванредни професор 2017. Менаџмент људских ресурса 1958.
8 Смиљка Љ. Исаковић ванредни професор 2015. Културологија и Комуникологија 1953.
9 Снежана Р. Милићевић ванредни професор 2018. Пословна економија и управљање 1969.
10 Александра Б. Митровић доцент 2016. Рачуноводство и финансије 1987.
11 Андреј М. Мићовић доцент 2016. Право 1985.
12 Весна С. Миловановић доцент 2019. Менаџмент и пословање 1984.
13 Дарко Д. Димитровски доцент 2014. Менаџмент и пословање 1978.
14 Дејан Б Секулић доцент 2017. Пословна економија и управљање 1983.
15 Златко М. Ланговић доцент 2017. Менаџмент и пословање 1971.
16 Зоран Срзентић доцент 2012. Медицина 1954.
17 Јелена Радовић - Стојановић доцент 2016. макроекономија 00.
18 Марија М.Костић доцент 2013. Спорт и екологија 1987.
19 Марија С. Лакићевић доцент 2013. Општа економија 1982.
20 Миљан М. Лековић доцент 2017. Општа економија 1985.
21 Момчило П. Ђорђевић доцент 2018. Медицина 1966.
22 Сандра М. Живановић доцент 2012. Медицина 1964.
23 Тања С. Станишић доцент 2015. Општа економија 1983.
24 Александра М. Радовановић наставник страних језика 2013. енглески језик 1976.
25 Драгана Д. Пешић наставник страних језика 2018. Енглески језик. 1976.
26 Владимир М. Крагуљац асистент 2015. Информатика 1971.
27 Јасмина М. Огњановић асистент 2017. Менаџмент и пословање 1987.
28 Милена З. Подовац асистент 2016. Менаџмент и пословање 1987.
29 Милица Љ. Жаревац Бошковић асистент 2011. Општа економија 1985.
30 Милица С. Луковић асистент 2016. Екологија 1982.
31 Невена М. Васовић асистент 2014. Математика 1985.
32 Невена Н. Манојловић асистент 2015. Медицина 1988.
33 Немања М. Пантић асистент 2014. Општа економија 1985.
34 Соња И. Милутиновић асистент 2016. Општа економија 1987.