Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
2 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
3 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
4 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
5 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
6 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
7 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
8 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
9 Мирослав Р. Ђорђевић редовни професор 2011. Теорија и политика привредног развоја. 1953.
10 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
11 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
12 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
13 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
14 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.
15 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
16 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
17 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
18 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
19 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
20 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
21 Гордана В. Марјановић ванредни професор 2017. Општа економија и привредни развој 1966.
22 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2012. Менаџмент у спољњој трговини, организација у спољној трговини. 1958.
23 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
24 Драган Н. Стојановић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1953.
25 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
26 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
27 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
28 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
29 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
30 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
31 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
32 Предраг М. Мимовић ванредни професор 2012. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
33 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
34 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
35 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
36 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
37 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
38 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
39 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
40 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
41 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
42 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
43 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
44 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
45 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
46 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
47 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
48 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
49 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
50 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
51 Мирјана М. Тодоровић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
52 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
53 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
54 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
55 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
56 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
57 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
58 Владимир С. Михајловић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1984.
59 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
60 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
61 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
62 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
63 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.
64 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
65 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
66 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
67 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.