Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
2 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
3 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
4 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
5 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
6 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
7 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
8 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
9 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
10 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
11 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
12 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
13 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.
14 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
15 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
16 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
17 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
18 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.
19 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
20 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
21 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
22 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
23 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
24 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
25 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
26 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
27 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
28 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
29 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
30 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
31 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
32 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
33 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
34 Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
35 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
36 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
37 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
38 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
39 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
40 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
41 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
42 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
43 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
44 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
45 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
46 Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
47 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
48 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
49 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
50 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
51 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
52 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
53 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
54 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
55 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
56 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
57 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
58 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
59 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
60 Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
61 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
62 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
63 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
64 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
65 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
66 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
67 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
68 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
69 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
70 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
71 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
72 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
73 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
74 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
75 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
76 Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
77 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
78 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
79 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
80 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
81 Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
82 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
83 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
84 Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
85 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
86 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
87 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
88 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
89 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
90 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
91 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
92 Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
93 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
94 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
95 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
96 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
97 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
98 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
99 Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
100 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
101 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
102 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
103 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
104 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
105 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
106 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
107 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
108 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
109 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
110 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.