Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
2 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
3 Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
4 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
5 Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
6 Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
7 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
8 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
9 Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
10 Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
11 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
12 Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
13 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
14 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
15 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
16 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
17 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
18 Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
19 Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
20 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
21 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
22 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
23 Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
24 Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
25 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
26 Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
27 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
28 Вукашин Р Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
29 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
30 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
31 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
32 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
33 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
34 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
35 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
36 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
37 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
38 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
39 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
40 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
41 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
42 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
43 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
44 Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
45 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
46 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
47 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
48 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
49 Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
50 Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
51 Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
52 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
53 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
54 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
55 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
56 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
57 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
58 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
59 Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
60 Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
61 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
62 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
63 Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
64 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
65 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
66 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
67 Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
68 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
69 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
70 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
71 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
72 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
73 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
74 Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
75 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
76 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
77 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
78 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
79 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
80 Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
81 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
82 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
83 Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
84 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
85 Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
86 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
87 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
88 Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
89 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
90 Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
91 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
92 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
93 Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
94 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
95 Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
96 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
97 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
98 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
99 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
100 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
101 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
102 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
103 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
104 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
105 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
106 Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
107 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
108 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
109 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
110 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
111 Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
112 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
113 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
114 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
115 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
116 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
117 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
118 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
119 Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
120 Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
121 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
122 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.