Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник Звање ↓ Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
2 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
3 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
4 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
5 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
6 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
7 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
8 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
9 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
10 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
11 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
12 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
13 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
14 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
15 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
16 Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
17 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
18 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
19 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
20 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
21 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
22 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
23 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
24 Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
25 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
26 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
27 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
28 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
29 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
30 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
31 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
32 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
33 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
34 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
35 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
36 Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
37 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
38 Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
39 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
40 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
41 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
42 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
43 Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
44 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
45 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
46 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
47 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
48 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
49 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
50 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
51 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
52 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
53 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
54 Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
55 Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
56 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
57 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
58 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
59 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
60 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
61 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
62 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
63 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
64 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
65 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
66 Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
67 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
68 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
69 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
70 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
71 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
72 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
73 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
74 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
75 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
76 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
77 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
78 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
79 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
80 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
81 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
82 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
83 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
84 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
85 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
86 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
87 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
88 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
89 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
90 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
91 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
92 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
93 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
94 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
95 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
96 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
97 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
98 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
99 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
100 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
101 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.
102 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
103 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
104 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
105 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
106 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
107 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
108 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
109 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
110 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.