Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
2 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
3 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
4 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
5 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
6 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
7 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
8 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
9 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
10 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
11 Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
12 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
13 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
14 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
15 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
16 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
17 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
18 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
19 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
20 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
21 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
22 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
23 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
24 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
25 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
26 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
27 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
28 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
29 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
30 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
31 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
32 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
33 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
34 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
35 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
36 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
37 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
38 Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
39 Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
40 Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
41 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
42 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
43 Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
44 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
45 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
46 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
47 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
48 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
49 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
50 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
51 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
52 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.
53 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
54 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
55 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
56 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
57 Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
58 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
59 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
60 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
61 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
62 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
63 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
64 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
65 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
66 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
67 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
68 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
69 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
70 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
71 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
72 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
73 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
74 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
75 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
76 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
77 Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
78 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
79 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
80 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
81 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.
82 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
83 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
84 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
85 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
86 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
87 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
88 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
89 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
90 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
91 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
92 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
93 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
94 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
95 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
96 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
97 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
98 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
99 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
100 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
101 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
102 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
103 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
104 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
105 Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
106 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
107 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
108 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
109 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
110 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.