Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет за машинство и грађевинарство Краљево
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Драган З. Петровић редовни професор 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција. 1960.
2. Златан Н. Шошкић редовни професор 2017. Техничка физика. 1965.
3. Милан Ж. Коларевић редовни професор 2017. Производно машинство 1958.
4. Миле М. Савковић редовни професор 2013. Механизација и носеће конструкције. 1967.
5. Радован Р. Булатовић редовни професор 2017. Mеханика и механизми. 1963.
6. Саво С. Трифуновић редовни професор 2008. Социологија рада. 1958.
7. Горан Ђ. Марковић ванредни професор 2020. Механизација и носеће конструкције. 1971.
8. Драган Х Пршић ванредни професор 2016. Aутоматско управљање, флуидна техника и мерења. 1962.
9. Мирко Н. Ђапић ванредни професор 2017. Производно машинство 1956.
10. Оливера Ерић Цекић ванредни професор 2017. Машински материјали 1966.
11. Раде М. Карамарковић ванредни професор 2017. Топлотна техника и заштита животне средине. 1975.
12. Славиша М. Шалинић ванредни професор 2019. Примењена механика 1973.
13. Александра Петровић доцент 2017. Производно машинство. 1972.
14. Бојан К. Милошевић доцент 2019. Теорија конструкција 1980.
15. Бранко Радичевић доцент 2017. Производно машинство. 1966.
16. Братислав В. Средојевић доцент 2017. Математика 031984.
17. Владимир Р. Стојановић доцент 2017. Аутоматско уптављање, флуидна техника и мерења 1983.
18. Ива М. Деспотовић доцент 2019. Геомеханика и саобраћајнице 1980.
19. Љубиша М. Дубоњић доцент 2018. Аутоматско управљање и флуидна техника 1971.
20. Милан Б. Бижић доцент 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција.. 1981.
21. Милан П. Дедић доцент 2020. Примењена механика 1955.
22. Миљан Р. Марашевић доцент 2019. Енергетика и заштита животне средине 1974.
23. Мишо Бјелић доцент 2017. Производно машинство. 1976.
24. Небојша Здравковић доцент 2015. Механизација и носеће конструкције. 1973.
25. Небојша М. Богојевић доцент 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција. 1974.
26. Снежана Ћирић-Костић доцент 2015. Maшински елементи и конструисање. 1967.
27. Наташа М. Павловић наставник страних језика 2016. Страни језик. 1967.
28. Александар Николић асистент 2018. Примењена механика 1985.
29. Аница Д. Пантић асистент 2019. Математика 1985.
30. Владан Р. Грковић асистент 2018. Производно машинство 1987.
31. Владимир М. Мандић асистент 2018. Хидротехника и саобраћајнице 1984.
32. Владимир С. Ђорђевић асистент 2019. Аутоматско управљање и флуидна техника 1985.
33. Јелена З. Томић асистент 2019. Електротехника 1986.
34. Јована С. Бојковић асистент 2017. Урбанизам и зградарство и пројектовање грађевинских објеката 1988.
35. Марина М. Ивановић асистент 2019. Машинско инжењерство. 1983.
36. Марина С. Бошковић асистент 2016. Механика и механизми 1984.
37. Милош Николић асистент 2019. Енергетика и заштита животне средине 1990.
38. Младен Б. Манојловић асистент 2019. Математика 1987.
39. Ненад П. Стојић асистент 2018. Енергетика и заштита животне средине 1987.
40. Саша Р. Маринковић асистент 2018. Теорија конструкција 1982.
41. Слободан З. Тодосијевић асистент 2015. Техничка физика 1983.
42. Младен Расинац истраживач приправник 2018. Производна технологија 1993.
43. Тања Г. Миодраговић истраживач приправник 2018. Машинско инжењерство 1991.
44. Стефан Д. Михајловић сарадник у настави 2018. Геотехника 1993.
45. Горан Бошковић истраживач сарадник 2017. Машинско инжењерство. 1987.
46. Ђорђе А. Новчић истраживач сарадник 2019. Енергетика и заштита животне средине 1991.
47. Марко З. Николић истраживач сарадник 2017. Машинско инжењерство. 1986.