Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет за машинство и грађевинарство Краљево
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Драган З. Петровић редовни професор 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција. 1960.
2 Златан Н. Шошкић редовни професор 2017. Техничка физика. 1965.
3 Љубомир С. Лукић редовни професор 2013. Рачунарски интегрисани производни системи. 1954.
4 Милан Ж. Коларевић редовни професор 2017. Производно машинство 1958.
5 Миле М. Савковић редовни професор 2013. Механизација и носеће конструкције. 1967.
6 Милоје Рајовић редовни професор 2003. математика 1950.
7 Миломир М. Гашић редовни професор 2003. Механизација и носеће конструкције. 1950.
8 Радован Р. Булатовић редовни професор 2017. Mеханика и механизми. 1963.
9 Саво С. Трифуновић редовни професор 2008. Социологија рада. 1958.
10 Драган Х Пршић ванредни професор 2016. Aутоматско управљање, флуидна техника и мерења. 1962.
11 Милан П. Дедић ванредни професор 2012. Механика деформабилног тела и отпорност конструкција. 1955.
12 Мирко Н. Ђапић ванредни професор 2017. Производно машинство 1956.
13 Оливера Ерић Цекић ванредни професор 2017. Машински материјали 1966.
14 Раде М. Карамарковић ванредни професор 2017. Топлотна техника и заштита животне средине. 1975.
15 Славиша М. Шалинић ванредни професор 2019. Примењена механика 1973.
16 Александра Петровић доцент 2017. Производно машинство. 1972.
17 Бојан К. Милошевић доцент 2019. Теорија конструкција 1980.
18 Бранко Радичевић доцент 2017. Производно машинство. 1966.
19 Братислав В. Средојевић доцент 2017. Математика 031984.
20 Владимир Р. Стојановић доцент 2017. Аутоматско уптављање, флуидна техника и мерења 1983.
21 Горан Ђ. Марковић доцент 2015. Механизација и носеће конструкције. 1971.
22 Ива М. Деспотовић доцент 2019. Геомеханика и саобраћајнице 1980.
23 Љубиша М. Дубоњић доцент 2018. Аутоматско управљање и флуидна техника 1971.
24 Милан Б. Бижић доцент 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција.. 1981.
25 Миљан Р. Марашевић доцент 2019. Енергетика и заштита животне средине 1974.
26 Мишо Бјелић доцент 2017. Производно машинство. 1976.
27 Небојша Здравковић доцент 2015. Механизација и носеће конструкције. 1973.
28 Небојша М. Богојевић доцент 2015. Железничко машинство, испитивање конструкција. 1974.
29 Снежана Ћирић-Костић доцент 2015. Maшински елементи и конструисање. 1967.
30 Наташа М. Павловић наставник страних језика 2016. Страни језик. 1967.
31 Александар Николић асистент 2015. Механика 1985.
32 Владан Р. Грковић асистент 2015. Производно машинство 1987.
33 Владимир М. Мандић асистент 2015. Хидротехника и саобраћајнице 1984.
34 Јована С. Бојковић асистент 2014. Урбанизам и зградарство и пројектовање грађевинских објеката 1988.
35 Марина С. Бошковић асистент 2016. Механика и механизми 1984.
36 Младен Б. Манојловић асистент 2017. Математика 1987.
37 Ненад П. Стојић асистент 2015. Топлотна техника и заштита животне средине 1987.
38 Саша Р. Маринковић асистент 2015. Теорија конструкција 1982.
39 Слободан З. Тодосијевић асистент 2015. Техничка физика 1983.
40 Владимир С. Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Машинско инжењерство. 1985.
41 Горан Бошковић истраживач сарадник 2017. Машинско инжењерство. 1987.
42 Јелена З. Томић истраживач сарадник 2016. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1986.
43 Марина М. Ивановић истраживач сарадник 2017. Машинско инжењерство. 1983.
44 Марко З. Николић истраживач сарадник 2017. Машинско инжењерство. 1986.