Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет медицинских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Гинекологија и акушерство. 1963.
2. Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Патолошка физиологија. 1967.
3. Александра П. Томић-Лучић редовни професор 2019. Интерна медицина 1968.
4. Биљана Р. Вулетић редовни професор 2019. Педијатрија 1963.
5. Бранко М. Ристић редовни професор 2019. Хирургија 1962.
6. Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Епидемиологија. 1958.
7. Владимир Б. Јуришић редовни професор 2011. Патолошка физиологија. 1964.
8. Владимир Љ. Јаковљевић редовни професор 2014. Физиологија. 1971.
9. Владимир М. Милорадовић редовни професор 2016. Интерна медицина. 1971.
10. Гвозден Л. Росић редовни професор 2010. Физиологија. 1964.
11. Горан С. Михајловић редовни професор 2010. Психијатрија. 1961.
12. Дејан Д. Баскић редовни професор 2020. Фармацеутска микробиологија 1970.
13. Дејан С. Петровић редовни професор 2019. Интерна медицина. 1968.
14. Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Фармакологија и токсикологија. 1967.
15. Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Психијатрија. 1963.
16. Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Клиничка фармација. 1960.
17. Жељко Д. Мијаиловић редовни професор 2019. Инфективне болести 1970.
18. Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Гинекологија и акушерство. 1964.
19. Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Интерна медицина. 1956.
20. Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Хистологија са ембриологијом. 1973.
21. Јанко М. Ђурић редовни професор 2016. Гинекологија и акушерство. 1959.
22. Јасмина Б. Кнежевић редовни професор 2004. Педијатрија. 1956.
23. Јасна Д. Јевђић редовни професор 2016. Хирургија. 1964.
24. Љиљана Ц. Мијатовић редовни професор 2006. Нуклеарна медицина. 1958.
25. Марина Д. Петровић редовни професор 2017. Интерна медицина. 1969.
26. Марина М. Митровић редовни професор 2019. Биохемија. 1975.
27. Марко М. Фолић редовни професор 2020. Клиничка фармација 1979.
28. Милена Д. Илић редовни професор 2006. Епидемиологија. 1959.
29. Милован Д. Матовић редовни професор 2003. Нуклеарна медицина. 1955.
30. Миодраг Б. Стојковић редовни професор 2006. Генетика. 1964.
31. Мирјана Јанићијевић Петровић редовни професор 2012. Офталмологија. 1963.
32. Мирјана Р. Варјачић редовни професор 2008. Гинекологија и акушерство. 1958.
33. Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Психијатрија. 1968.
34. Мирко А. Росић редовни професор 2000. Физиологија. 1958.
35. Мирослав М. Стојадиновић редовни професор 2018. Хирургија. 1959.
36. Наташа Д. Ђорђевић редовни професор 2018. Фармакологија и токсикологија. 1975.
37. Небојша Д. Здравковић редовни професор 2017. Медицинска статистика и информатика. 1969.
38. Небојша Н. Арсенијевић редовни професор 2001. Микробиологија и имунологија. 1958.
39. Недељко Т. Манојловић редовни професор 2017. Фармацеутска анализа. 1966.
40. Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Хигијена и екологија. 1968.
41. Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
42. Предраг М. Ђурђевић редовни професор 2010. Интерна медицина. 1971.
43. Предраг С. Чановић редовни професор 2009. Инфективне болести. 1959.
44. Ратомир М. Јелић редовни професор 2017. фармацеутска хемија 1964.
45. Слободан Д. Обрадовић редовни професор 2005. Педијатрија. 1957.
46. Слободан М. Јанковић редовни професор 2000. Фармакологија и токсикологија. 1961.
47. Слободан Н. Арсенијевић редовни професор 2003. Гинекологија и акушерство 1955.
48. Слободан С. Милисављевић редовни професор 2016. Хирургија. 1965.
49. Слободан С. Новокмет редовни професор 2019. Медицинска хемија 1970.
50. Снежана М. Цупара редовни професор 2019. Фармацеутска технологија. 1971.
51. Снежана Т. Живанчевић-Симонови редовни професор 2005. Патолошка физиологија. 1960.
52. Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1968.
53. Ана Ј. Вујић ванредни професор 2012. Педијатрија. 1966.
54. Анђелка Стојковић Анђелковић ванредни професор 2015. Педијатрија. 1960.
55. Берислав П.Векић ванредни професор 2017. Хирургија 1961.
56. Биљана Т. Љујић ванредни професор 2019. Генетика. 1974.
57. Весела Б. Радоњић ванредни професор 2011. Клиничка фармација. 1956.
58. Весна Д. Станковић ванредни професор 2019. Патолошка анатомија. 1964.
59. Виолета М. Ирић-Ћупић ванредни професор 2019. Интерна медицина. 1966.
60. Владимир И Живковић ванредни професор 2019. Физиологија 1984.
61. Владимир С. Здравковић ванредни професор 2020. Интерна медицина 1973.
62. Владимир С. Јањић ванредни професор 2017. Психијатрија. 1971.
63. Горан З. Давидовић ванредни професор 2016. Интерна медицина. 1968.
64. Гордана Д. Костић ванредни професор 2019. Педијатрија. 1958.
65. Гордана Љ. Тончев ванредни професор 2012. Неурологија. 1956.
66. Дејан Д. Вуловић ванредни професор 2011. Хирургија. 1965.
67. Дејан М. Јеремић ванредни професор 2017. Анатомија. 1968.
68. Зоран В. Милосављевић ванредни професор 2015. Хистологија са ембриологијом. 1967.
69. Зоран Р. Игрутиновић ванредни професор 2018. Педијатрија. 1964.
70. Зорица Д. Јовановић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1963.
71. Иван В. Чекеревац ванредни професор 2017. Интерна медицина 1970.
72. Иван П. Јовановић ванредни професор 2016. Микробиологија и имунологија 1977.
73. Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2018. Анатомија. 1974.
74. Иванка Р. Зелен ванредни професор 2019. Биохемија. 1970.
75. Јасмина Р. Миловановић ванредни професор 2015. Фармакологија и токсикологија. 1968.
76. Јелена М. Пантић ванредни професор 2019. Микробиологија и имунологија 1977.
77. Љиљана В. Ердевички ванредни професор 2013. Оториноларингологија. 1956.
78. Маја Р. Вуловић ванредни професор 2018. Анатомија. 1976.
79. Марина Т. Томовић ванредни професор 2019. Фармацеутска технологија 1975.
80. Милан Ж. Мијаиловић ванредни професор 2016. Радиологија. 1959.
81. Милица О. Поповић ванредни професор 2019. Болести зуба и ендодонција 1965.
82. Милоје В Томашевић ванредни професор 2016. Интерна медицина 1961.
83. Михајло Б. Јаковљевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1978.
84. Нада Н. Пејновић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1957.
85. Наташа Д. Здравковић ванредни професор 2019. Интерна медицина 1973.
86. Небојша В. Анђелковић ванредни професор 2018. Интерна Медицина 1959.
87. Немања С. Здравковић ванредни професор 2019. Патолошка физиологија 1975.
88. Никола Б. Јагић ванредни професор 2013. Радиологија. 1961.
89. Олгица М. Гајовић ванредни професор 2017. Инфективне болести. 1955.
90. Радојица Столић ванредни професор 2018. Интерна медицина 1961.
91. Сања С. Коцић ванредни професор 2016. Социјална медицина. 1968.
92. Светлана В. Јовановић ванредни професор 2017. Офталмологија. 1962.
93. Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2019. Неурологија. 1965.
94. Светлана М. Ђукић ванредни професор 2019. Интерна медицина 1974.
95. Славица Р. Марковић ванредни професор 2020. Педијатрија. 1960.
96. Снежана Ж. Арсенијевић ванредни професор 2012. Оториноларингологија. 1955.
97. Сузана Б. Пантовић ванредни професор 2012. Физиологија. 1959.
98. Сунчица Б. Срећковић ванредни професор 2016. Офталмологија. 1965.
99. Татјана В. Кањевац ванредни професор 2016. Превентивна и дечја стоматологија. 1963.
100. Александар В. Матић доцент 2017. Хирургија 1974.
101. Александар М. Даговић доцент 2019. Клиничка онкологија 1964.
102. Александар М. Цветковић доцент 2018. Хирургија 1977.
103. Александар Н. Арсенијевић доцент 2017. Онкологија 1986.
104. Александра Б. Димитријевић доцент 2012. Гинекологија и акушерство. 1970.
105. Александра М. Симовић доцент 2017. Педијатрија. 1968.
106. Ана Б. Равић Николић доцент 2017. Дерматовенерологија. 1974.
107. Ана М. Барјактаревић доцент 2016. Фармацеутска технологија 1985.
108. Андриана М. Букоњић доцент 2020. Фармацеутска хемија 1988.
109. Биљана Д. Поповска-Јовичић доцент 2017. Инфективне болести 1979.
110. Бранислав Белић доцент 2019. Оториноларингологија 1962.
111. Весна Д. Игњатовић доцент 2019. Нуклеарна медицина 1982.
112. Виолета С. Младеновић доцент 2020. Интерна медицина 1973.
113. Владимир Б. Ристић доцент 2017. Ортопедија вилице 1964.
114. Владимир Р. Вукомановић доцент 2019. Нуклеарна медеицина 1978.
115. Владислав Б. Воларевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија 1979.
116. Војин С. Ковачевић доцент 2019. Хирургија 1982.
117. Војислав Б. Ћупурдија доцент 2019. Интерна медицина 1976.
118. Горан М. Бабић доцент 2018. Гинекологија и акушерство. 1960.
119. Горана Н. Ракић Бајић доцент 2019. Клиничка психологија 1975.
120. Гордана Д. Радосављевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија. 1976.
121. Гордана Ј. Ристић доцент 2015. Дерматовенерологија 1964.
122. Гордана П. Радић доцент 2012. Фармацеустка хемија 1980.
123. Данијела В. Тодоровић доцент 2016. Генетика. 1969.
124. Данијела Д. Ђоковић доцент 2014. Психијатрија. 1965.
125. Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2019. Фармакологија и токсикологија. 1965.
126. Добривоје С. Стојадиновић доцент 2020. Анатомија 1961.
127. Драган А. Газивода доцент 2015. Орална хирургија 1955.
128. Драган Васиљевић доцент 2017. Хигијена и екологија 1962.
129. Драгица В. Селаковић доцент 2018. Физиологија 1984.
130. Дракче М. Радовановић доцент 2011. Хирургија. 1962.
131. Душан Љ. Томовић доцент 2019. Фармацеутска хемија 1988.
132. Душица Ж. Ђорђевић доцент 2017. Методологија антропометрије. 1982.
133. Жељко Љ. Степановић доцент 2020. Хирургија 1967.
134. Иван Б. Симић доцент 2020. Интерна медицина 1973.
135. Иван М. Срејовић доцент 2017. Физиологија 1985.
136. Ивана М. Симић Вукомановић доцент 2018. Социјална медицина 1978.
137. Ивана Н. Николић доцент 2016. Биохемија 1981.
138. Илија Д. Јефтић доцент 2016. Патолошка физиологија. 1982.
139. Ирена Р. Костић доцент 2011. Патолошка физиологија. 1976.
140. Исидора М. Милосављевић доцент 2018. Фармацеутска биотехнологија 1987.
141. Јасмина Д. Стојановић доцент 2019. Оториноларингологија 1969.
142. Јелена З. Миловановић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
143. Јована Брадић доцент 2020. Фармацеутска технологија 1991.
144. Јована Н. Јоксимовић доцент 2019. Физиологија 1987.
145. Катарина Д Парезановић Илић доцент 2011. Физикална медицина са рехабилитацијом 1965.
146. Ксенија Р. Вучићевић доцент 2019. Фармацеутска технологија 1978.
147. Љиљана А. Новковић доцент 2019. Интерна медицина 1965.
148. Маја М. Саздановић доцент 2016. Хистологија и ембриологија 1974.
149. Марија В. Анђелковић доцент 2017. Биохемија 1977.
150. Марија З. Миловановић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1979.
151. Марија Р. Секулић доцент 2019. Хигијена и екологија 1982.
152. Марина Газдић доцент 2018. Генетика 1987.
153. Марина З. Мијајловић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
154. Марина Ј. Костић доцент 2017. Фармакологија и токсикологија. 1979.
155. Марина М. Јовановић доцент 2019. Интерна медицина 1977.
156. Марко Б. Спасић доцент 2019. Хирургија 1980.
157. Марко Ј. Милосављевић доцент 2020. Протетика 1980.
158. Милан Р. Радовановић доцент 2012. Интерна медицина. 1968.
159. Милена М. Јуришевић доцент 2019. Клиничка фармација 1988.
160. Милица М. Боровчанин доцент 2016. Психијатрија. 1980.
161. Милош В. Николић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
162. Милош С. Тодоровић доцент 2012. Судска медицина. 1970.
163. Мирјана В. Веселиновић доцент 2014. Интерна медицина. 1974.
164. Мирослав Васовић доцент 2019. Орална хирургија 00.
165. Мирослав М. Соврлић доцент 2016. Фармацеутска анализа 1987.
166. Невена Д. Фолић доцент 2019. Педијатрија 1979.
167. Невена Јеремић доцент 2017. Фармацеутска хемија 00.
168. Немања У. Јовичић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
169. Ненад Ј. Зорнић доцент 2019. хирургија 1975.
170. Ненад Т. Петровић доцент 2017. Офталмологија. 1965.
171. Олгица Михаљевић доцент 2016. патолошка физиологија 1982.
172. Оливера З. Миловановић доцент 2016. Клиничка фармација 1986.
173. Петар С. Арсенијевић доцент 2018. Гинекологија и акушерство 1985.
174. Петар Чановић доцент 2018. Биохемија 1989.
175. Предраг С. Саздановић доцент 2019. Анатомија 1966.
176. Радица С. Живковић Зарић доцент 2019. Фармакологија и токсикологија 1987.
177. Радиша Т. Павловић доцент 2019. Клиничка фармација 1976.
178. Радиша Х. Војиновић доцент 2019. Радиологија 1960.
179. Светлана Р. Радевић доцент 2018. Социјална медицина 1980.
180. Слађана М. Павловић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1976.
181. Слободан Лончаревић доцент 2017. Максилофацијална хирургија. 1959.
182. Слободанка Љ. Митровић доцент 2010. Патолошка анатомија. 1967.
183. Снежана М. Лукић доцент 2016. Радиологија. 1970.
184. Снежана М. Радовановић доцент 2017. Социјална медицина 1971.
185. Срђан М. Нинковић доцент 2012. Хирургија. 1963.
186. Срђан М. Стефановић доцент 2016. Клиничка фармација. 1974.
187. Тамара Р. Николић Турнић доцент 2018. Клиничка фармација 1985.
188. Тања М. Луковић доцент 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1963.
189. Татјана В. Вуловић доцент 2016. Хирургија. 1969.
190. Татјана В. Лазаревић доцент 2014. Интерна медицина 1965.
191. Сузана Љ. Поповић научни сарадник 2016. Микробиологија и имунологија. 1961.
192. Весна М Грбовић професор струковних студија 2018. Физикална медицина и рехабилитација 1972.
193. Небојша Ј. Крстић професор струковних студија 2016. Дерматовенерологија. 1963.
194. Душица С. Лазић предавач 1998. Страни језик. 1959.
195. Александар С. Гавриловић асистент 2014. Неурологија 1973.
196. Весна Ж. Росић асистент 2014. Хистологија и ембриологија 1983.
197. Владимир Игњатовић асистент 2016. Интерна медицина 00.
198. Далибор В. Јовановић асистент 2014. Патолошка анатомија 1984.
199. Дејан Д. Лазић асистент 2014. Хирургија 1971.
200. Зорица Д. Рашковић асистент 2014. Педијатрија 1972.
201. Јасмина Сретеновић асистент 2016. Физиологија 00.
202. Јовица Томовић асистент 2016. Фармацеутска анализа 00.
203. Маја З. Чолић асистент 2012. Физиологија 1983.
204. Марија Ковачевић асистент 2016. Анатомија 00.
205. Милан М. Зарић асистент 2014. Биохемија. 1982.
206. Милан П. Пауновић асистент 2014. Хирургија 1969.
207. Милена Б. Илић асистент 2013. Патолошка анатомија 1984.
208. Милена Ракочевић Вулетић асистент 2016. Патолошка анатомија 00.
209. Наташа М. Мијаиловић асистент 2014. Физичка хемија 1978.
210. Невена Гајовић асистент 2016. Микробиологија и имунологија 00.
211. Никола С. Јанковић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика. 1978.
212. Сања Б. Бојић асистент 2014. Генетика 1982.
213. Сања Кнежевић асистент 2016. Педијатрија 00.
214. Сања Љ. Танасковић асистент 2008. Хистологија и ембриологија 1979.
215. Сузана С. Ђорђевић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика 1971.
216. Татјана М. Бошковић-Матић асистент 2012. Неурологија. 1971.
217. Филип З. Жунић асистент 2012. Хирургија. 1980.
218. Бранимир Р. Радмановић истраживач 2014. Психијатрија 1979.
219. Данијела Ђ. Јовановић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
220. Денис О. Брајковић истраживач 2012. Максилофацијална хирургија. 1983.
221. Живана С. Минић истраживач 2014. Судска медицина 1982.
222. Иван Б. Радосављевић истраживач 2014. Хирургија 1980.
223. Јелена Ж. Нешић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
224. Марина З. Марковић истраживач 2014. Интерна медицина 1982.
225. Томислав С. Николић истраживач 2014. Интерна медицина 1980.
226. Анита Ивошевић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
227. Дејан Алексић истраживач приправник 2016. Неурологија 00.
228. Душан Тодоровић истраживач приправник 2016. Офталмологија 00.
229. Жељко Тодоровић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
230. Јелена Стевановић истраживач приправник 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
231. Никола Јовић истраживач приправник 2016. Гинекологија и акушерство, хумана репродукција и развој 00.
232. Александра Влашковић сарадник у настави 2016. Орална хирургија 00.
233. Александра Вранић сарадник у настави 2016. Клиничка фармација 00.
234. Ана Д. Азањац сарадник у настави 2012. Неурологија 1984.
235. Ана Дивјак сарадник у настави 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
236. Андра Јевтовић сарадник у настави 2016. Оториноларингологија 00.
237. Аница Петковић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 00.
238. Бојан З. Милошевић сарадник у настави 2013. Хирургија 1976.
239. Бојан С. Стојановић сарадник у настави 2013. Хирургија 1986.
240. Бојана С. Стојановић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1988.
241. Далибор Стајић сарадник у настави 2015. Хигијена и екологија 00.
242. Дејан Здравковић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
243. Драгана М. Савић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1974.
244. Ивана Р. Раковић сарадник у настави 2013. Инфективне болести 1983.
245. Ивица Р. Петровић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1985.
246. Јелана М. Несторовић-Танаскови сарадник у настави 2013. Педијатрија 1973.
247. Јована Јеремић сарадник у настави 2016. Фармацеутска биотехнологија 000.
248. Катарина Г. Радоњић сарадник у настави 2013. Фармацеутска биотехнологија 1987.
249. Катарина Јанићијевић сарадник у настави 2016. Социјална медицина 00.
250. Катарина М. Весић сарадник у настави 2013. Неурологија 1980.
251. Катарина М. Витошевић сарадник у настави 2014. Судска медицина 1983.
252. Маја С. Савић сарадник у настави 2014. Фармацеутска биотехнологија 00.
253. Марија Д. Радовановић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1971.
254. Марија Милошевић сарадник у настави 2017. Пародонтологија 00.
255. Марина С. Милетић-Ковачевић сарадник у настави 2013. Хистологија и ембриологија 1984.
256. Милица Ђорђевић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
257. Милош Минић сарадник у настави 2015. Анатомија 00.
258. Милош Папић сарадник у настави 2017. Болести зуба и ендодонција 00.
259. Милош С. Арсенијевић сарадник у настави 2012. Хирургија 1983.
260. Миодраг С. Пеулић сарадник у настави 2013. Хирургија 1973.
261. Миодраг Срећковић сарадник у настави 2015. Интерна медицина 00.
262. Миона Секулић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
263. Мирјана Радовић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
264. Младен Д. Павловић сарадник у настави 2013. Хирургија 1977.
265. Неда М. Огњановић сарадник у настави 2013. Анатомија 1981.
266. Неда С. Арсенијевић сарадник у настави 2013. Гинекологија и акушерство 1983.
267. Рада М. Вучић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1979.
268. Сара М. Петровић сарадник у настави 2014. Инфективне болести 1985.
269. Стеван Д. Матић сарадник у настави 2012. Патолошка анатомија 1976.
270. Сузана Живановић сарадник у настави 2016. Болести зуба и ендодонција 00.
271. Александар Ацовић сарадник 2016. Ортопедија вилице 00.
272. Боривој Бијелић сарадник 2016. Орална хирургија 00.