Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет медицинских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Гинекологија и акушерство. 1963.
2 Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Патолошка физиологија. 1967.
3 Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Епидемиологија. 1958.
4 Владимир Б. Јуришић редовни професор 2011. Патолошка физиологија. 1964.
5 Владимир Љ. Јаковљевић редовни професор 2014. Физиологија. 1971.
6 Владимир М. Милорадовић редовни професор 2016. Интерна медицина. 1971.
7 Гвозден Л. Росић редовни професор 2010. Физиологија. 1964.
8 Горан С. Михајловић редовни професор 2010. Психијатрија. 1961.
9 Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Фармакологија и токсикологија. 1967.
10 Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Психијатрија. 1963.
11 Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Клиничка фармација. 1960.
12 Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Интерна медицина. 1956.
13 Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Хистологија са ембриологијом. 1973.
14 Јанко М. Ђурић редовни професор 2016. Гинекологија и акушерство. 1959.
15 Јасмина Б. Кнежевић редовни професор 2004. Педијатрија. 1956.
16 Јасна Д. Јевђић редовни професор 2016. Хирургија. 1964.
17 Љиљана Ц. Мијатовић редовни професор 2006. Нуклеарна медицина. 1958.
18 Милена Д. Илић редовни професор 2006. Епидемиологија. 1959.
19 Милета Ж. Поскурица редовни професор 2004. Интерна медицина. 1954.
20 Милован Д. Матовић редовни професор 2003. Нуклеарна медицина. 1955.
21 Миодраг Б. Стојковић редовни професор 2006. Генетика. 1964.
22 Мирјана Јанићијевић Петровић редовни професор 2012. Офталмологија. 1963.
23 Мирјана Р. Варјачић редовни професор 2008. Гинекологија и акушерство. 1958.
24 Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Психијатрија. 1968.
25 Мирко А. Росић редовни професор 2000. Физиологија. 1958.
26 Небојша Д. Здравковић редовни професор 2017. Медицинска статистика и информатика. 1969.
27 Небојша Н. Арсенијевић редовни професор 2001. Микробиологија и имунологија. 1958.
28 Недељко Т. Манојловић редовни професор 2017. Фармацеутска анализа. 1966.
29 Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Хигијена и екологија. 1968.
30 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
31 Предраг С. Чановић редовни професор 2009. Инфективне болести. 1959.
32 Ратомир М. Јелић редовни професор 2017. фармацеутска хемија 1964.
33 Слободан Д. Обрадовић редовни професор 2005. Педијатрија. 1957.
34 Слободан М. Јанковић редовни професор 2000. Фармакологија и токсикологија. 1961.
35 Слободан Н. Арсенијевић редовни професор 2003. Гинекологија и акушерство 1955.
36 Слободан С. Милисављевић редовни професор 2016. Хирургија. 1965.
37 Снежана А. Јанчић редовни професор 2001. Патолошка анатомија. 1953.
38 Снежана Т. Живанчевић-Симонови редовни професор 2005. Патолошка физиологија. 1960.
39 Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1968.
40 Александра П. Томић-Лучић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
41 Ана Ј. Вујић ванредни професор 2012. Педијатрија. 1966.
42 Анђелка Стојковић Анђелковић ванредни професор 2015. Педијатрија. 1960.
43 Берислав П.Векић ванредни професор 2017. Хирургија 1961.
44 Биљана Р. Вулетић ванредни професор 2016. Педијатрија. 1963.
45 Бранислав Белић ванредни професор 2014. Оториноларингологија 1962.
46 Бранко М. Ристић ванредни професор 2015. Хирургија 1962.
47 Весела Б. Радоњић ванредни професор 2011. Клиничка фармација. 1956.
48 Владимир С. Јањић ванредни професор 2017. Психијатрија. 1971.
49 Горан З. Давидовић ванредни професор 2016. Интерна медицина. 1968.
50 Горан М. Бабић ванредни професор 2013. Гинекологија и акушерство. 1960.
51 Гордана Љ. Тончев ванредни професор 2012. Неурологија. 1956.
52 Дејан Д. Баскић ванредни професор 2015. Микробиологија и имунологија. 1970.
53 Дејан Д. Вуловић ванредни професор 2011. Хирургија. 1965.
54 Дејан М. Јеремић ванредни професор 2017. Анатомија. 1968.
55 Дејан С. Петровић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
56 Душан Ж. Петровић ванредни професор 2014. Психијатрија. 1952.
57 Жељко Д. Мијаиловић ванредни професор 2018. Инфективне болести. 1970.
58 Зоран В. Милосављевић ванредни професор 2015. Хистологија са ембриологијом. 1967.
59 Зоран В. Тодоровић ванредни професор 2015. Инфективне болести. 1953.
60 Зоран М. Протрка ванредни професор 2017. Гинекологија и акушерство. 1964.
61 Зоран Р. Игрутиновић ванредни професор 2013. Педијатрија. 1964.
62 Зорица Д. Јовановић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1963.
63 Иван В. Чекеревац ванредни професор 2017. Интерна медицина 1970.
64 Иван П. Јовановић ванредни професор 2016. Микробиологија и имунологија 1977.
65 Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2018. Анатомија. 1974.
66 Иванка Р. Зелен ванредни професор 2013. Биохемија. 1970.
67 Јасмина Р. Миловановић ванредни професор 2015. Фармакологија и токсикологија. 1968.
68 Љиљана В. Ердевички ванредни професор 2013. Оториноларингологија. 1956.
69 Маја Р. Вуловић ванредни професор 2013. Анатомија. 1976.
70 Марина Д. Петровић ванредни професор 2012. Интерна медицина. 1969.
71 Марина М. Митровић ванредни професор 2013. Биохемија. 1975.
72 Марко М. Фолић ванредни професор 2015. Клиничка фармација. 1979.
73 Милан Ж. Мијаиловић ванредни професор 2016. Радиологија. 1959.
74 Милоје В Томашевић ванредни професор 2016. Интерна медицина 1961.
75 Миодраг П. Вељковић ванредни професор 2014. Физикална медицина и рехабилитација. 1953.
76 Мирослав М. Стојадиновић ванредни професор 2013. Хирургија. 1959.
77 Михајло Б. Јаковљевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1978.
78 Нада Н. Пејновић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1957.
79 Наташа Д. Ђорђевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1975.
80 Небојша В. Анђелковић ванредни професор 2013. Интерна Медицина 1959.
81 Никола Б. Јагић ванредни професор 2013. Радиологија. 1961.
82 Олгица М. Гајовић ванредни професор 2017. Инфективне болести. 1955.
83 Предраг М. Ђурђевић ванредни професор 2013. Интерна медицина. 1971.
84 Радојица Столић ванредни професор 2014. Интерна медицина - нефрологија 1961.
85 Сања С. Коцић ванредни професор 2016. Социјална медицина. 1968.
86 Светлана В. Јовановић ванредни професор 2017. Офталмологија. 1962.
87 Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2012. Неурологија. 1965.
88 Слободан С. Новокмет ванредни професор 2017. Фармацеутска биотехнологија. 1970.
89 Снежана Ж. Арсенијевић ванредни професор 2012. Оториноларингологија. 1955.
90 Снежана М. Цупара ванредни професор 2014. Фармацеутска технологија. 1971.
91 Сузана Б. Пантовић ванредни професор 2012. Физиологија. 1959.
92 Сунчица Б. Срећковић ванредни професор 2016. Офталмологија. 1965.
93 Татјана В. Кањевац ванредни професор 2016. Превентивна и дечја стоматологија. 1963.
94 Александар В. Матић доцент 2017. Хирургија 1974.
95 Александар М. Цветковић доцент 2018. Хирургија 1977.
96 Александар Н. Арсенијевић доцент 2017. Онкологија 1986.
97 Александра Б. Димитријевић доцент 2012. Гинекологија и акушерство. 1970.
98 Александра М. Симовић доцент 2017. Педијатрија. 1968.
99 Ана Б. Равић Николић доцент 2017. Дерматовенерологија. 1974.
100 Ана М. Барјактаревић доцент 2016. Фармацеутска технологија 1985.
101 Биљана Д. Поповска-Јовичић доцент 2017. Инфективне болести 1979.
102 Биљана Т. Љујић доцент 2014. Генетика. 1974.
103 Весна Д. Станковић доцент 2011. Патолошка анатомија. 1964.
104 Виолета М. Ирић-Ћупић доцент 2017. Интерна медицина. 1966.
105 Виолета С. Младеновић доцент 2014. Интерна медицина 1973.
106 Владимир Б. Ристић доцент 2017. Ортопедија вилице 1964.
107 Владислав Б. Воларевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија 1979.
108 Гордана Д. Костић доцент 2017. Педијатрија. 1958.
109 Гордана Д. Радосављевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија. 1976.
110 Гордана Ј. Ристић доцент 2015. Дерматовенерологија 1964.
111 Гордана П. Радић доцент 2012. Фармацеустка хемија 1980.
112 Данијела В. Тодоровић доцент 2016. Генетика. 1969.
113 Данијела Д. Ђоковић доцент 2014. Психијатрија. 1965.
114 Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2013. Фармакологија и токсикологија. 1965.
115 Добривоје С. Стојадиновић доцент 2015. Анатомија. 1961.
116 Драган А. Газивода доцент 2015. Орална хирургија 1955.
117 Драган Васиљевић доцент 2017. Хигијена и екологија 1962.
118 Дракче М. Радовановић доцент 2011. Хирургија. 1962.
119 Душица Ж. Ђорђевић доцент 2017. Методологија антропометрије. 1982.
120 Иван М. Срејовић доцент 2017. Физиологија 1985.
121 Ивана М. Симић Вукомановић доцент 2018. Социјална медицина 1978.
122 Ивана Н. Николић доцент 2016. Биохемија 1981.
123 Илија Д. Јефтић доцент 2016. Патолошка физиологија. 1982.
124 Ирена Р. Костић доцент 2011. Патолошка физиологија. 1976.
125 Исидора М. Милосављевић доцент 2018. Фармацеутска биотехнологија 1987.
126 Јелена З. Миловановић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
127 Јелена М. Пантић доцент 2014. Микробиологија и имунологија 1977.
128 Катарина Д Парезановић Илић доцент 2011. Физикална медицина са рехабилитацијом 1965.
129 Љиљана А. Новковић доцент 2012. Интерна медицина 1965.
130 Маја М. Саздановић доцент 2016. Хистологија и ембриологија 1974.
131 Марија В. Анђелковић доцент 2017. Биохемија 1977.
132 Марија З. Миловановић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1979.
133 Марина З. Мијајловић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
134 Марина Ј. Костић доцент 2017. Фармакологија и токсикологија. 1979.
135 Марина Т. Томовић доцент 2014. Фармацеутска технологија. 1975.
136 Милан Р. Радовановић доцент 2012. Интерна медицина. 1968.
137 Милица М. Боровчанин доцент 2016. Психијатрија. 1980.
138 Милица О. Поповић доцент 2014. Болести зуба и ендодонција 1965.
139 Милош В. Николић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
140 Милош С. Тодоровић доцент 2012. Судска медицина. 1970.
141 Мирјана В. Веселиновић доцент 2014. Интерна медицина. 1974.
142 Мирослав М. Соврлић доцент 2016. Фармацеутска анализа 1987.
143 Наташа Д. Здравковић доцент 2015. Интерна медицина. 1973.
144 Невена Јеремић доцент 2017. Фармацеутска хемија 00.
145 Немања У. Јовичић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
146 Ненад Т. Петровић доцент 2017. Офталмологија. 1965.
147 Олгица Михаљевић доцент 2016. патолошка физиологија 1982.
148 Оливера З. Миловановић доцент 2016. Клиничка фармација 1986.
149 Петар С. Арсенијевић доцент 2018. Гинекологија и акушерство 1985.
150 Петар Чановић доцент 2018. Биохемија 1989.
151 Радивоје М. Николић доцент 2014. Хирургија. 1953.
152 Радиша Х. Војиновић доцент 2014. Радиологија 1960.
153 Светлана М. Ђукић доцент 2014. Интерна медицина 1974.
154 Светлана Р. Радевић доцент 2018. Социјална медицина 1980.
155 Славица Р. Марковић доцент 2015. Педијатрија. 1960.
156 Слађана М. Павловић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1976.
157 Слободан Лончаревић доцент 2017. Максилофацијална хирургија. 1959.
158 Слободанка Љ. Митровић доцент 2010. Патолошка анатомија. 1967.
159 Снежана М. Лукић доцент 2016. Радиологија. 1970.
160 Снежана М. Радовановић доцент 2017. Социјална медицина 1971.
161 Срђан М. Нинковић доцент 2012. Хирургија. 1963.
162 Срђан М. Стефановић доцент 2016. Клиничка фармација. 1974.
163 Тамара Р. Николић Турнић доцент 2018. Клиничка фармација 1985.
164 Тања М. Луковић доцент 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1963.
165 Татјана В. Вуловић доцент 2016. Хирургија. 1969.
166 Татјана В. Лазаревић доцент 2014. Интерна медицина 1965.
167 Сузана Љ. Поповић научни сарадник 2016. Микробиологија и имунологија. 1961.
168 Љиљана Љ. Нешић професор струковних студија 2017. Инфективне болести. 1953.
169 Небојша Ј. Крстић професор струковних студија 2016. Дерматовенерологија. 1963.
170 Душица С. Лазић предавач 1998. Страни језик. 1959.
171 Александар С. Гавриловић асистент 2014. Неурологија 1973.
172 Андриана Букоњић асистент 2016. фармацеутска хемија 00.
173 Весна Ж. Росић асистент 2014. Хистологија и ембриологија 1983.
174 Владимир Игњатовић асистент 2016. Интерна медицина 00.
175 Војислав Ћупурдија асистент 2016. Интерна медицина 00.
176 Далибор В. Јовановић асистент 2014. Патолошка анатомија 1984.
177 Дејан Д. Лазић асистент 2014. Хирургија 1971.
178 Душан Томовић асистент 2016. Фармацеутска хемија 00.
179 Жељко Љ. Степановић асистент 2014. Хирургија 1967.
180 Зорица Д. Рашковић асистент 2014. Педијатрија 1972.
181 Иван Б. Симић асистент 2014. Интерна медицина 1973.
182 Јасмина Сретеновић асистент 2016. Физиологија 00.
183 Јовица Томовић асистент 2016. Фармацеутска анализа 00.
184 Маја З. Чолић асистент 2012. Физиологија 1983.
185 Марија Ковачевић асистент 2016. Анатомија 00.
186 Милан М. Зарић асистент 2014. Биохемија. 1982.
187 Милан П. Пауновић асистент 2014. Хирургија 1969.
188 Милена Б. Илић асистент 2013. Патолошка анатомија 1984.
189 Милена Ракочевић Вулетић асистент 2016. Патолошка анатомија 00.
190 Наташа М. Мијаиловић асистент 2014. Физичка хемија 1978.
191 Невена Гајовић асистент 2016. Микробиологија и имунологија 00.
192 Ненад Ј. Зорнић асистент 2013. хирургија 1975.
193 Никола С. Јанковић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика. 1978.
194 Сања Б. Бојић асистент 2014. Генетика 1982.
195 Сања Кнежевић асистент 2016. Педијатрија 00.
196 Сања Љ. Танасковић асистент 2008. Хистологија и ембриологија 1979.
197 Сузана С. Ђорђевић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика 1971.
198 Татјана М. Бошковић-Матић асистент 2012. Неурологија. 1971.
199 Филип З. Жунић асистент 2012. Хирургија. 1980.
200 Бранимир Р. Радмановић истраживач 2014. Психијатрија 1979.
201 Весна Д. Игњатовић истраживач 2013. Нуклеарна медицина 1982.
202 Данијела Ђ. Јовановић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
203 Денис О. Брајковић истраживач 2012. Максилофацијална хирургија. 1983.
204 Живана С. Минић истраживач 2014. Судска медицина 1982.
205 Иван Б. Радосављевић истраживач 2014. Хирургија 1980.
206 Јелена Ж. Нешић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
207 Марина З. Марковић истраживач 2014. Интерна медицина 1982.
208 Мирослав Васовић истраживач 2016. Орална хирургија 00.
209 Томислав С. Николић истраживач 2014. Интерна медицина 1980.
210 Анита Ивошевић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
211 Дејан Алексић истраживач приправник 2016. Неурологија 00.
212 Душан Тодоровић истраживач приправник 2016. Офталмологија 00.
213 Жељко Тодоровић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
214 Јелена Стевановић истраживач приправник 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
215 Никола Јовић истраживач приправник 2016. Гинекологија и акушерство, хумана репродукција и развој 00.
216 Александра Влашковић сарадник у настави 2016. Орална хирургија 00.
217 Александра Вранић сарадник у настави 2016. Клиничка фармација 00.
218 Ана Д. Азањац сарадник у настави 2012. Неурологија 1984.
219 Ана Дивјак сарадник у настави 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
220 Андра Јевтовић сарадник у настави 2016. Оториноларингологија 00.
221 Аница Петковић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 00.
222 Бојан З. Милошевић сарадник у настави 2013. Хирургија 1976.
223 Бојан С. Стојановић сарадник у настави 2013. Хирургија 1986.
224 Бојана С. Стојановић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1988.
225 Владимир Р. Вукомановић сарадник у настави 2013. Нуклеарна медеицина 1978.
226 Владислава Стојић сарадник у настави 2016. Медицинска статистика и информатика 00.
227 Далибор Стајић сарадник у настави 2015. Хигијена и екологија 00.
228 Дејан Здравковић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
229 Драгана М. Савић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1974.
230 Драгица В. Селаковић сарадник у настави 2013. Физиологија 1984.
231 Ивана Р. Раковић сарадник у настави 2013. Инфективне болести 1983.
232 Ивица Р. Петровић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1985.
233 Јелана М. Несторовић-Танаскови сарадник у настави 2013. Педијатрија 1973.
234 Јована Брадић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 0000.
235 Јована Јеремић сарадник у настави 2016. Фармацеутска биотехнологија 000.
236 Јована Н. Јоксимовић сарадник у настави 2013. Физиологија 1987.
237 Катарина Г. Радоњић сарадник у настави 2013. Фармацеутска биотехнологија 1987.
238 Катарина Јанићијевић сарадник у настави 2016. Социјална медицина 00.
239 Катарина М. Весић сарадник у настави 2013. Неурологија 1980.
240 Катарина М. Витошевић сарадник у настави 2014. Судска медицина 1983.
241 Ксенија Р. Вучићевић сарадник у настави 2014. Фармацеутска технологија 1978.
242 Маја Савић сарадник у настави 2014. Фармацеутска биотехнологија 00.
243 Марија Д. Радовановић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1971.
244 Марија Милошевић сарадник у настави 2017. Пародонтологија 00.
245 Марија Р. Секулић сарадник у настави 2014. Хигијена 1982.
246 Марина Газдић сарадник у настави 2013. Генетика 1987.
247 Марина М. Јовановић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1977.
248 Марина С. Милетић-Ковачевић сарадник у настави 2013. Хистологија и ембриологија 1984.
249 Марко Б. Спасић сарадник у настави 2013. Хирургија 1980.
250 Марко Ј. Милосављевић сарадник у настави 2013. Протетика 1980.
251 Милена М. Јуришевић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1988.
252 Милица Ђорђевић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
253 Милош Минић сарадник у настави 2015. Анатомија 00.
254 Милош Папић сарадник у настави 2017. Болести зуба и ендодонција 00.
255 Милош С. Арсенијевић сарадник у настави 2012. Хирургија 1983.
256 Миодраг С. Пеулић сарадник у настави 2013. Хирургија 1973.
257 Миодраг Срећковић сарадник у настави 2015. Интерна медицина 00.
258 Миона Секулић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
259 Мирјана Радовић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
260 Младен Д. Павловић сарадник у настави 2013. Хирургија 1977.
261 Невена Д. Фолић сарадник у настави 2015. Педијатрија 00.
262 Неда М. Огњановић сарадник у настави 2013. Анатомија 1981.
263 Неда С. Арсенијевић сарадник у настави 2013. Гинекологија и акушерство 1983.
264 Рада М. Вучић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1979.
265 Радица Живковић Зарић сарадник у настави 2016. Судска медицина 00.
266 Радиша Т. Павловић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1976.
267 Сара М. Петровић сарадник у настави 2014. Инфективне болести 1985.
268 Стеван Д. Матић сарадник у настави 2012. Патолошка анатомија 1976.
269 Сузана Живановић сарадник у настави 2016. Болести зуба и ендодонција 00.
270 Александар Ацовић сарадник 2016. Ортопедија вилице 00.
271 Боривој Бијелић сарадник 2016. Орална хирургија 00.
272 Војин С. Ковачевић сарадник 2014. Хирургија 00.