Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет медицинских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Гинекологија и акушерство. 1963.
2 Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Патолошка физиологија. 1967.
3 Вера Т. Дондур редовни професор 2011. Физичка хемија. 1948.
4 Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Епидемиологија. 1958.
5 Владимир Б. Јуришић редовни професор 2011. Патолошка физиологија. 1964.
6 Владимир Љ. Јаковљевић редовни професор 2014. Физиологија. 1971.
7 Владимир М. Милорадовић редовни професор 2016. Интерна медицина. 1971.
8 Гвозден Л. Росић редовни професор 2010. Физиологија. 1964.
9 Горан С. Михајловић редовни професор 2010. Психијатрија. 1961.
10 Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Фармакологија и токсикологија. 1967.
11 Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Психијатрија. 1963.
12 Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Интерна медицина. 1956.
13 Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Хистологија са ембриологијом. 1973.
14 Јанко М. Ђурић редовни професор 2016. Гинекологија и акушерство. 1959.
15 Јасмина Б. Кнежевић редовни професор 2004. Педијатрија. 1956.
16 Јасна Д. Јевђић редовни професор 2016. Хирургија. 1964.
17 Љиљана Ц. Мијатовић редовни професор 2006. Нуклеарна медицина. 1958.
18 Милан Г. Кнежевић редовни професор 1997. Патолошка анатомија. 1952.
19 Милена Д. Илић редовни професор 2006. Епидемиологија. 1959.
20 Милета Ж. Поскурица редовни професор 2004. Интерна медицина. 1954.
21 Милован Д. Матовић редовни професор 2003. Нуклеарна медицина. 1955.
22 Миодраг Б. Стојковић редовни професор 2006. Генетика. 1964.
23 Мирјана Јанићијевић Петровић редовни професор 2012. Офталмологија. 1963.
24 Мирјана Р. Варјачић редовни професор 2008. Гинекологија и акушерство. 1958.
25 Мирко А. Росић редовни професор 2000. Физиологија. 1958.
26 Небојша Д. Здравковић редовни професор 2017. Медицинска статистика и информатика. 1969.
27 Небојша Н. Арсенијевић редовни професор 2001. Микробиологија и имунологија. 1958.
28 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
29 Предраг С. Чановић редовни професор 2009. Инфективне болести. 1959.
30 Слободан Д. Обрадовић редовни професор 2005. Педијатрија. 1957.
31 Слободан М. Јанковић редовни професор 2000. Фармакологија и токсикологија. 1961.
32 Слободан Н. Арсенијевић редовни професор 2003. Гинекологија и акушерство 1955.
33 Слободан С. Милисављевић редовни професор 2016. Хирургија. 1965.
34 Снежана А. Јанчић редовни професор 2001. Патолошка анатомија. 1953.
35 Снежана С. Игњатовић редовни професор 2003. Медицина рада. 1952.
36 Снежана Т. Живанчевић-Симонови редовни професор 2005. Патолошка физиологија. 1960.
37 Александра П. Томић-Лучић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
38 Ана Ј. Вујић ванредни професор 2012. Педијатрија. 1966.
39 Анђелка Стојковић Анђелковић ванредни професор 2015. Педијатрија. 1960.
40 Берислав П.Векић ванредни професор 2017. Хирургија 1961.
41 Биљана Р. Вулетић ванредни професор 2016. Педијатрија. 1963.
42 Бранислав Белић ванредни професор 2014. Оториноларингологија 1962.
43 Бранко М. Ристић ванредни професор 2015. Хирургија 1962.
44 Весела Б. Радоњић ванредни професор 2011. Клиничка фармација. 1956.
45 Владимир С. Јањић ванредни професор 2017. Психијатрија. 1971.
46 Горан З. Давидовић ванредни професор 2016. Интерна медицина. 1968.
47 Горан М. Бабић ванредни професор 2013. Гинекологија и акушерство. 1960.
48 Гордана Љ. Тончев ванредни професор 2012. Неурологија. 1956.
49 Дејан Д. Баскић ванредни професор 2015. Микробиологија и имунологија. 1970.
50 Дејан Д. Вуловић ванредни професор 2011. Хирургија. 1965.
51 Дејан М. Јеремић ванредни професор 2017. Анатомија. 1968.
52 Дејан С. Петровић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
53 Душан Ж. Петровић ванредни професор 2014. Психијатрија. 1952.
54 Душан С. Ђурић ванредни професор 2013. Клиничка фармација. 1960.
55 Жељко Д. Мијаиловић ванредни професор 2016. Инфективне болести. 1970.
56 Зоран В. Милосављевић ванредни професор 2015. Хистологија са ембриологијом. 1967.
57 Зоран В. Тодоровић ванредни професор 2015. Инфективне болести. 1953.
58 Зоран М. Протрка ванредни професор 2017. Гинекологија и акушерство. 1964.
59 Зоран Р. Игрутиновић ванредни професор 2013. Педијатрија. 1964.
60 Зорица Д. Јовановић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1963.
61 Иван П. Јовановић ванредни професор 2016. Микробиологија и имунологија 1977.
62 Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2013. Анатомија. 1974.
63 Иванка Р. Зелен ванредни професор 2013. Биохемија. 1970.
64 Јасмина Р. Миловановић ванредни професор 2015. Фармакологија и токсикологија. 1968.
65 Љиљана В. Ердевички ванредни професор 2013. Оториноларингологија. 1956.
66 Љубица Б. Живић ванредни професор 2016. Оториноларингологија. 1952.
67 Маја Р. Вуловић ванредни професор 2013. Анатомија. 1976.
68 Марина Д. Петровић ванредни професор 2012. Интерна медицина. 1969.
69 Марина М. Митровић ванредни професор 2013. Биохемија. 1975.
70 Марко М. Фолић ванредни професор 2015. Клиничка фармација. 1979.
71 Милан Ж. Мијаиловић ванредни професор 2016. Радиологија. 1959.
72 Милоје В Томашевић ванредни професор 2016. Интерна медицина 1961.
73 Миодраг П. Вељковић ванредни професор 2014. Физикална медицина и рехабилитација. 1953.
74 Мирјана Р. Јовановић ванредни професор 2013. Психијатрија. 1968.
75 Мирослав М. Стојадиновић ванредни професор 2013. Хирургија. 1959.
76 Михајло Б. Јаковљевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1978.
77 Нада Н. Пејновић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1957.
78 Наташа Д. Ђорђевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1975.
79 Небојша В. Анђелковић ванредни професор 2013. Интерна Медицина 1959.
80 Недељко Т. Манојловић ванредни професор 2016. Фармацеутска анализа. 1966.
81 Нела Ж. Ђоновић ванредни професор 2013. Хигијена и екологија. 1968.
82 Никола Б. Јагић ванредни професор 2013. Радиологија. 1961.
83 Олгица М. Гајовић ванредни професор 2017. Инфективне болести. 1955.
84 Предраг М. Ђурђевић ванредни професор 2013. Интерна медицина. 1971.
85 Радојица Столић ванредни професор 2014. Интерна медицина - нефрологија 1961.
86 Ратомир М. Јелић ванредни професор 2016. фармацеутска хемија 1964.
87 Сања С. Коцић ванредни професор 2016. Социјална медицина. 1968.
88 Светлана В. Јовановић ванредни професор 2017. Офталмологија. 1962.
89 Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2012. Неурологија. 1965.
90 Слободан С. Новокмет ванредни професор 2017. Фармацеутска биотехнологија. 1970.
91 Снежана Ж. Арсенијевић ванредни професор 2012. Оториноларингологија. 1955.
92 Снежана М. Цупара ванредни професор 2014. Фармацеутска технологија. 1971.
93 Сузана Б. Пантовић ванредни професор 2012. Физиологија. 1959.
94 Сунчица Б. Срећковић ванредни професор 2016. Офталмологија. 1965.
95 Татјана В. Кањевац ванредни професор 2016. Превентивна и дечја стоматологија. 1963.
96 Александар В. Матић доцент 2017. Хирургија 1974.
97 Александар Н. Арсенијевић доцент 2017. Онкологија 1986.
98 Александра Б. Димитријевић доцент 2012. Гинекологија и акушерство. 1970.
99 Александра Ј. Јуришић-Шкевин доцент 2013. Физикална медицина и рехабилитација. 1968.
100 Александра М. Симовић доцент 2017. Педијатрија. 1968.
101 Ана Б. Равић Николић доцент 2017. Дерматовенерологија. 1974.
102 Ана М. Барјактаревић доцент 2016. Фармацеутска технологија 1985.
103 Биљана Д. Поповска-Јовичић доцент 2017. Инфективне болести 1979.
104 Биљана Т. Љујић доцент 2014. Генетика. 1974.
105 Весна Д. Станковић доцент 2011. Патолошка анатомија. 1964.
106 Виолета М. Ирић-Ћупић доцент 2017. Интерна медицина. 1966.
107 Виолета С. Младеновић доцент 2014. Интерна медицина 1973.
108 Владимир Б. Ристић доцент 2017. Ортопедија вилице 1964.
109 Владислав Б. Воларевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија 1979.
110 Гордана Д. Костић доцент 2017. Педијатрија. 1958.
111 Гордана Д. Радосављевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија. 1976.
112 Гордана Ј. Ристић доцент 2015. Дерматовенерологија 1964.
113 Гордана П. Радић доцент 2012. Фармацеустка хемија 1980.
114 Данијела В. Тодоровић доцент 2016. Генетика. 1969.
115 Данијела Д. Ђоковић доцент 2014. Психијатрија. 1965.
116 Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2013. Фармакологија и токсикологија. 1965.
117 Добривоје С. Стојадиновић доцент 2015. Анатомија. 1961.
118 Драган А. Газивода доцент 2015. Орална хирургија 1955.
119 Драган Васиљевић доцент 2017. Хигијена и екологија 1962.
120 Дракче М. Радовановић доцент 2011. Хирургија. 1962.
121 Душица Ж. Ђорђевић доцент 2017. Методологија антропометрије. 1982.
122 Иван М. Срејовић доцент 2017. Физиологија 1985.
123 Ивана Н. Николић доцент 2016. Биохемија 1981.
124 Илија Д. Јефтић доцент 2016. Патолошка физиологија. 1982.
125 Ирена Р. Костић доцент 2011. Патолошка физиологија. 1976.
126 Јелена З. Миловановић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
127 Јелена М. Пантић доцент 2014. Микробиологија и имунологија 1977.
128 Катарина Д Парезановић Илић доцент 2011. Физикална медицина са рехабилитацијом 1965.
129 Љиљана А. Новковић доцент 2012. Интерна медицина 1965.
130 Маја М. Саздановић доцент 2016. Хистологија и ембриологија 1974.
131 Марија В. Анђелковић доцент 2017. Биохемија 1977.
132 Марија З. Миловановић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1979.
133 Марина З. Мијајловић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
134 Марина Ј. Костић доцент 2017. Фармакологија и токсикологија. 1979.
135 Марина Т. Томовић доцент 2014. Фармацеутска технологија. 1975.
136 Милан Р. Радовановић доцент 2012. Интерна медицина. 1968.
137 Милица М. Боровчанин доцент 2016. Психијатрија. 1980.
138 Милица О. Поповић доцент 2014. Болести зуба и ендодонција 1965.
139 Милош В. Николић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
140 Милош С. Тодоровић доцент 2012. Судска медицина. 1970.
141 Мирјана В. Веселиновић доцент 2014. Интерна медицина. 1974.
142 Мирослав М. Соврлић доцент 2016. Фармацеутска анализа 1987.
143 Наташа Д. Здравковић доцент 2015. Интерна медицина. 1973.
144 Невена Јеремић доцент 2017. Фармацеутска хемија 00.
145 Немања У. Јовичић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
146 Ненад Т. Петровић доцент 2017. Офталмологија. 1965.
147 Олгица Михаљевић доцент 2016. патолошка физиологија 1982.
148 Оливера З. Миловановић доцент 2016. Клиничка фармација 1986.
149 Радивоје М. Николић доцент 2014. Хирургија. 1953.
150 Радиша Х. Војиновић доцент 2014. Радиологија 1960.
151 Светлана М. Ђукић доцент 2014. Интерна медицина 1974.
152 Славица Р. Марковић доцент 2015. Педијатрија. 1960.
153 Слађана М. Павловић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1976.
154 Слободан Лончаревић доцент 2017. Максилофацијална хирургија. 1959.
155 Слободанка Љ. Митровић доцент 2010. Патолошка анатомија. 1967.
156 Снежана М. Лукић доцент 2016. Радиологија. 1970.
157 Снежана М. Радовановић доцент 2017. Социјална медицина 1971.
158 Срђан М. Нинковић доцент 2012. Хирургија. 1963.
159 Срђан М. Стефановић доцент 2016. Клиничка фармација. 1974.
160 Тања М. Луковић доцент 2012. Физикална медицина и рехабилитација. 1963.
161 Татјана В. Вуловић доцент 2016. Хирургија. 1969.
162 Татјана В. Лазаревић доцент 2014. Интерна медицина 1965.
163 Сузана Љ. Поповић научни сарадник 2016. Микробиологија и имунологија. 1961.
164 Љиљана Љ. Нешић професор струковних студија 2017. Инфективне болести. 1953.
165 Небојша Ј. Крстић професор струковних студија 2016. Дерматовенерологија. 1963.
166 Душица С. Лазић предавач 1998. Страни језик. 1959.
167 Александар С. Гавриловић асистент 2014. Неурологија 1973.
168 Андриана Букоњић асистент 2016. фармацеутска хемија 00.
169 Весна Ж. Росић асистент 2014. Хистологија и ембриологија 1983.
170 Владимир Игњатовић асистент 2016. Интерна медицина 00.
171 Војислав Ћупурдија асистент 2016. Интерна медицина 00.
172 Далибор В. Јовановић асистент 2014. Патолошка анатомија 1984.
173 Дејан Д. Лазић асистент 2014. Хирургија 1971.
174 Душан Томовић асистент 2016. Фармацеутска хемија 00.
175 Жељко Љ. Степановић асистент 2014. Хирургија 1967.
176 Зорица Д. Рашковић асистент 2014. Педијатрија 1972.
177 Иван Б. Симић асистент 2014. Интерна медицина 1973.
178 Јасмина Сретеновић асистент 2016. Физиологија 00.
179 Јовица Томовић асистент 2016. Фармацеутска анализа 00.
180 Маја З. Чолић асистент 2012. Физиологија 1983.
181 Марија Ковачевић асистент 2016. Анатомија 00.
182 Милан М. Зарић асистент 2014. Биохемија. 1982.
183 Милан П. Пауновић асистент 2014. Хирургија 1969.
184 Милена Б. Илић асистент 2013. Патолошка анатомија 1984.
185 Милена Ракочевић Вулетић асистент 2016. Патолошка анатомија 00.
186 Наташа М. Мијаиловић асистент 2014. Физичка хемија 1978.
187 Невена Гајовић асистент 2016. Микробиологија и имунологија 00.
188 Ненад Ј. Зорнић асистент 2013. хирургија 1975.
189 Никола С. Јанковић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика. 1978.
190 Петар Чановић асистент 2016. Биохемија 00.
191 Сања Б. Бојић асистент 2014. Генетика 1982.
192 Сања Кнежевић асистент 2016. Педијатрија 00.
193 Сања Љ. Танасковић асистент 2008. Хистологија и ембриологија 1979.
194 Сузана С. Ђорђевић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика 1971.
195 Тамара Р. Николић асистент 2016. Клиничка фармација 00.
196 Татјана М. Бошковић-Матић асистент 2012. Неурологија. 1971.
197 Филип З. Жунић асистент 2012. Хирургија. 1980.
198 Александар М. Цветковић истраживач 2013. Хирургија 1977.
199 Бранимир Р. Радмановић истраживач 2014. Психијатрија 1979.
200 Весна Д. Игњатовић истраживач 2013. Нуклеарна медицина 1982.
201 Данијела Ђ. Јовановић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
202 Денис О. Брајковић истраживач 2012. Максилофацијална хирургија. 1983.
203 Живана С. Минић истраживач 2014. Судска медицина 1982.
204 Иван Б. Радосављевић истраживач 2014. Хирургија 1980.
205 Јелена Ж. Нешић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
206 Марина З. Марковић истраживач 2014. Интерна медицина 1982.
207 Мирослав Васовић истраживач 2016. Орална хирургија 00.
208 Томислав С. Николић истраживач 2014. Интерна медицина 1980.
209 Анита Ивошевић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
210 Дејан Алексић истраживач приправник 2016. Неурологија 00.
211 Душан Тодоровић истраживач приправник 2016. Офталмологија 00.
212 Жељко Тодоровић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
213 Јелена Стевановић истраживач приправник 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
214 Никола Јовић истраживач приправник 2016. Гинекологија и акушерство, хумана репродукција и развој 00.
215 Александра Влашковић сарадник у настави 2016. Орална хирургија 00.
216 Александра Вранић сарадник у настави 2016. Клиничка фармација 00.
217 Ана Д. Азањац сарадник у настави 2012. Неурологија 1984.
218 Ана Дивјак сарадник у настави 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
219 Андра Јевтовић сарадник у настави 2016. Оториноларингологија 00.
220 Аница Петковић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 00.
221 Бојан З. Милошевић сарадник у настави 2013. Хирургија 1976.
222 Бојан С. Стојановић сарадник у настави 2013. Хирургија 1986.
223 Бојана С. Стојановић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1988.
224 Владимир Р. Вукомановић сарадник у настави 2013. Нуклеарна медеицина 1978.
225 Владислава Стојић сарадник у настави 2016. Медицинска статистика и информатика 00.
226 Далибор Стајић сарадник у настави 2015. Хигијена и екологија 00.
227 Дејан Здравковић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
228 Драгана М. Савић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1974.
229 Драгица В. Селаковић сарадник у настави 2013. Физиологија 1984.
230 Ивана Р. Раковић сарадник у настави 2013. Инфективне болести 1983.
231 Ивица Р. Петровић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1985.
232 Исидора М. Стојић сарадник у настави 2012. Фармацеутска биотехнологија 1987.
233 Јелана М. Несторовић-Танаскови сарадник у настави 2013. Педијатрија 1973.
234 Јована Брадић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 0000.
235 Јована Јеремић сарадник у настави 2016. Фармацеутска биотехнологија 000.
236 Јована Н. Јоксимовић сарадник у настави 2013. Физиологија 1987.
237 Катарина Г. Радоњић сарадник у настави 2013. Фармацеутска биотехнологија 1987.
238 Катарина Јанићијевић сарадник у настави 2016. Социјална медицина 00.
239 Катарина М. Весић сарадник у настави 2013. Неурологија 1980.
240 Катарина М. Витошевић сарадник у настави 2014. Судска медицина 1983.
241 Ксенија Р. Вучићевић сарадник у настави 2014. Фармацеутска технологија 1978.
242 Маја Савић сарадник у настави 2014. Фармацеутска биотехнологија 00.
243 Марија Д. Радовановић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1971.
244 Марија Милошевић сарадник у настави 2017. Пародонтологија 00.
245 Марија Р. Секулић сарадник у настави 2014. Хигијена 1982.
246 Марина Газдић сарадник у настави 2013. Генетика 1987.
247 Марина М. Јовановић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1977.
248 Марина С. Милетић-Ковачевић сарадник у настави 2013. Хистологија и ембриологија 1984.
249 Марко Б. Спасић сарадник у настави 2013. Хирургија 1980.
250 Марко Ј. Милосављевић сарадник у настави 2013. Протетика 1980.
251 Милена М. Јуришевић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1988.
252 Милица Ђорђевић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
253 Милош Минић сарадник у настави 2015. Анатомија 00.
254 Милош Папић сарадник у настави 2017. Болести зуба и ендодонција 00.
255 Милош С. Арсенијевић сарадник у настави 2012. Хирургија 1983.
256 Миодраг С. Пеулић сарадник у настави 2013. Хирургија 1973.
257 Миодраг Срећковић сарадник у настави 2015. Интерна медицина 00.
258 Миона Секулић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
259 Мирјана Радовић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
260 Младен Д. Павловић сарадник у настави 2013. Хирургија 1977.
261 Невена Д. Фолић сарадник у настави 2015. Педијатрија 00.
262 Неда М. Огњановић сарадник у настави 2013. Анатомија 1981.
263 Неда С. Арсенијевић сарадник у настави 2013. Гинекологија и акушерство 1983.
264 Петар С. Арсенијевић сарадник у настави 2013. Гинекологија и акушерство 1985.
265 Рада М. Вучић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1979.
266 Радица Живковић Зарић сарадник у настави 2016. Судска медицина 00.
267 Радиша Т. Павловић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1976.
268 Сара М. Петровић сарадник у настави 2014. Инфективне болести 1985.
269 Светлана Р. Радевић сарадник у настави 2013. Социјална медицина 1980.
270 Стеван Д. Матић сарадник у настави 2012. Патолошка анатомија 1976.
271 Сузана Живановић сарадник у настави 2016. Болести зуба и ендодонција 00.
272 Александар Ацовић сарадник 2016. Ортопедија вилице 00.
273 Боривој Бијелић сарадник 2016. Орална хирургија 00.
274 Војин С. Ковачевић сарадник 2014. Хирургија 00.