Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет медицинских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Гинекологија и акушерство. 1963.
2 Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Патолошка физиологија. 1967.
3 Бранко М. Ристић редовни професор 2019. Хирургија 1962.
4 Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Епидемиологија. 1958.
5 Владимир Б. Јуришић редовни професор 2011. Патолошка физиологија. 1964.
6 Владимир Љ. Јаковљевић редовни професор 2014. Физиологија. 1971.
7 Владимир М. Милорадовић редовни професор 2016. Интерна медицина. 1971.
8 Гвозден Л. Росић редовни професор 2010. Физиологија. 1964.
9 Горан С. Михајловић редовни професор 2010. Психијатрија. 1961.
10 Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Фармакологија и токсикологија. 1967.
11 Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Психијатрија. 1963.
12 Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Клиничка фармација. 1960.
13 Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Гинекологија и акушерство. 1964.
14 Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Интерна медицина. 1956.
15 Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Хистологија са ембриологијом. 1973.
16 Јанко М. Ђурић редовни професор 2016. Гинекологија и акушерство. 1959.
17 Јасмина Б. Кнежевић редовни професор 2004. Педијатрија. 1956.
18 Јасна Д. Јевђић редовни професор 2016. Хирургија. 1964.
19 Љиљана Ц. Мијатовић редовни професор 2006. Нуклеарна медицина. 1958.
20 Марина Д. Петровић редовни професор 2017. Интерна медицина. 1969.
21 Марина М. Митровић редовни професор 2019. Биохемија. 1975.
22 Милена Д. Илић редовни професор 2006. Епидемиологија. 1959.
23 Милета Ж. Поскурица редовни професор 2004. Интерна медицина. 1954.
24 Милован Д. Матовић редовни професор 2003. Нуклеарна медицина. 1955.
25 Миодраг Б. Стојковић редовни професор 2006. Генетика. 1964.
26 Мирјана Јанићијевић Петровић редовни професор 2012. Офталмологија. 1963.
27 Мирјана Р. Варјачић редовни професор 2008. Гинекологија и акушерство. 1958.
28 Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Психијатрија. 1968.
29 Мирко А. Росић редовни професор 2000. Физиологија. 1958.
30 Мирослав М. Стојадиновић редовни професор 2018. Хирургија. 1959.
31 Наташа Д. Ђорђевић редовни професор 2018. Фармакологија и токсикологија. 1975.
32 Небојша Д. Здравковић редовни професор 2017. Медицинска статистика и информатика. 1969.
33 Небојша Н. Арсенијевић редовни професор 2001. Микробиологија и имунологија. 1958.
34 Недељко Т. Манојловић редовни професор 2017. Фармацеутска анализа. 1966.
35 Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Хигијена и екологија. 1968.
36 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
37 Предраг М. Ђурђевић редовни професор 2010. Интерна медицина. 1971.
38 Предраг С. Чановић редовни професор 2009. Инфективне болести. 1959.
39 Ратомир М. Јелић редовни професор 2017. фармацеутска хемија 1964.
40 Слободан Д. Обрадовић редовни професор 2005. Педијатрија. 1957.
41 Слободан М. Јанковић редовни професор 2000. Фармакологија и токсикологија. 1961.
42 Слободан Н. Арсенијевић редовни професор 2003. Гинекологија и акушерство 1955.
43 Слободан С. Милисављевић редовни професор 2016. Хирургија. 1965.
44 Слободан С. Новокмет редовни професор 2019. Медицинска хемија 1970.
45 Снежана М. Цупара редовни професор 2019. Фармацеутска технологија. 1971.
46 Снежана Т. Живанчевић-Симонови редовни професор 2005. Патолошка физиологија. 1960.
47 Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1968.
48 Александра П. Томић-Лучић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
49 Ана Ј. Вујић ванредни професор 2012. Педијатрија. 1966.
50 Анђелка Стојковић Анђелковић ванредни професор 2015. Педијатрија. 1960.
51 Берислав П.Векић ванредни професор 2017. Хирургија 1961.
52 Биљана Р. Вулетић ванредни професор 2016. Педијатрија. 1963.
53 Биљана Т. Љујић ванредни професор 2019. Генетика. 1974.
54 Бранислав Белић ванредни професор 2014. Оториноларингологија 1962.
55 Весела Б. Радоњић ванредни професор 2011. Клиничка фармација. 1956.
56 Владимир И Живковић ванредни професор 2019. Физиологија 1984.
57 Владимир С. Јањић ванредни професор 2017. Психијатрија. 1971.
58 Горан З. Давидовић ванредни професор 2016. Интерна медицина. 1968.
59 Гордана Д. Костић ванредни професор 2019. Педијатрија. 1958.
60 Гордана Љ. Тончев ванредни професор 2012. Неурологија. 1956.
61 Дејан Д. Баскић ванредни професор 2015. Микробиологија и имунологија. 1970.
62 Дејан Д. Вуловић ванредни професор 2011. Хирургија. 1965.
63 Дејан М. Јеремић ванредни професор 2017. Анатомија. 1968.
64 Дејан С. Петровић ванредни професор 2014. Интерна медицина. 1968.
65 Жељко Д. Мијаиловић ванредни професор 2018. Инфективне болести. 1970.
66 Зоран В. Милосављевић ванредни професор 2015. Хистологија са ембриологијом. 1967.
67 Зоран Р. Игрутиновић ванредни професор 2018. Педијатрија. 1964.
68 Зорица Д. Јовановић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1963.
69 Иван В. Чекеревац ванредни професор 2017. Интерна медицина 1970.
70 Иван П. Јовановић ванредни професор 2016. Микробиологија и имунологија 1977.
71 Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2018. Анатомија. 1974.
72 Иванка Р. Зелен ванредни професор 2019. Биохемија. 1970.
73 Јасмина Р. Миловановић ванредни професор 2015. Фармакологија и токсикологија. 1968.
74 Љиљана В. Ердевички ванредни професор 2013. Оториноларингологија. 1956.
75 Маја Р. Вуловић ванредни професор 2018. Анатомија. 1976.
76 Марко М. Фолић ванредни професор 2015. Клиничка фармација. 1979.
77 Милан Ж. Мијаиловић ванредни професор 2016. Радиологија. 1959.
78 Милоје В Томашевић ванредни професор 2016. Интерна медицина 1961.
79 Миодраг П. Вељковић ванредни професор 2014. Физикална медицина и рехабилитација. 1953.
80 Михајло Б. Јаковљевић ванредни професор 2013. Фармакологија и токсикологија. 1978.
81 Нада Н. Пејновић ванредни професор 2016. Патолошка физиологија. 1957.
82 Небојша В. Анђелковић ванредни професор 2018. Интерна Медицина 1959.
83 Никола Б. Јагић ванредни професор 2013. Радиологија. 1961.
84 Олгица М. Гајовић ванредни професор 2017. Инфективне болести. 1955.
85 Радојица Столић ванредни професор 2018. Интерна медицина 1961.
86 Сања С. Коцић ванредни професор 2016. Социјална медицина. 1968.
87 Светлана В. Јовановић ванредни професор 2017. Офталмологија. 1962.
88 Светлана Д. Милетић-Дракулић ванредни професор 2012. Неурологија. 1965.
89 Снежана Ж. Арсенијевић ванредни професор 2012. Оториноларингологија. 1955.
90 Сузана Б. Пантовић ванредни професор 2012. Физиологија. 1959.
91 Сунчица Б. Срећковић ванредни професор 2016. Офталмологија. 1965.
92 Татјана В. Кањевац ванредни професор 2016. Превентивна и дечја стоматологија. 1963.
93 Александар В. Матић доцент 2017. Хирургија 1974.
94 Александар М. Цветковић доцент 2018. Хирургија 1977.
95 Александар Н. Арсенијевић доцент 2017. Онкологија 1986.
96 Александра Б. Димитријевић доцент 2012. Гинекологија и акушерство. 1970.
97 Александра М. Симовић доцент 2017. Педијатрија. 1968.
98 Ана Б. Равић Николић доцент 2017. Дерматовенерологија. 1974.
99 Ана М. Барјактаревић доцент 2016. Фармацеутска технологија 1985.
100 Биљана Д. Поповска-Јовичић доцент 2017. Инфективне болести 1979.
101 Весна Д. Станковић доцент 2011. Патолошка анатомија. 1964.
102 Виолета М. Ирић-Ћупић доцент 2017. Интерна медицина. 1966.
103 Виолета С. Младеновић доцент 2014. Интерна медицина 1973.
104 Владимир Б. Ристић доцент 2017. Ортопедија вилице 1964.
105 Владислав Б. Воларевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија 1979.
106 Горан М. Бабић доцент 2018. Гинекологија и акушерство. 1960.
107 Гордана Д. Радосављевић доцент 2016. Микробиологија и имунологија. 1976.
108 Гордана Ј. Ристић доцент 2015. Дерматовенерологија 1964.
109 Гордана П. Радић доцент 2012. Фармацеустка хемија 1980.
110 Данијела В. Тодоровић доцент 2016. Генетика. 1969.
111 Данијела Д. Ђоковић доцент 2014. Психијатрија. 1965.
112 Дејана Т Ружић Зечевић доцент 2013. Фармакологија и токсикологија. 1965.
113 Добривоје С. Стојадиновић доцент 2015. Анатомија. 1961.
114 Драган А. Газивода доцент 2015. Орална хирургија 1955.
115 Драган Васиљевић доцент 2017. Хигијена и екологија 1962.
116 Драгица В. Селаковић доцент 2018. Физиологија 1984.
117 Дракче М. Радовановић доцент 2011. Хирургија. 1962.
118 Душица Ж. Ђорђевић доцент 2017. Методологија антропометрије. 1982.
119 Иван М. Срејовић доцент 2017. Физиологија 1985.
120 Ивана М. Симић Вукомановић доцент 2018. Социјална медицина 1978.
121 Ивана Н. Николић доцент 2016. Биохемија 1981.
122 Илија Д. Јефтић доцент 2016. Патолошка физиологија. 1982.
123 Ирена Р. Костић доцент 2011. Патолошка физиологија. 1976.
124 Исидора М. Милосављевић доцент 2018. Фармацеутска биотехнологија 1987.
125 Јелена З. Миловановић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
126 Јелена М. Пантић доцент 2014. Микробиологија и имунологија 1977.
127 Катарина Д Парезановић Илић доцент 2011. Физикална медицина са рехабилитацијом 1965.
128 Ксенија Р. Вучићевић доцент 2019. Фармацеутска технологија 1978.
129 Љиљана А. Новковић доцент 2012. Интерна медицина 1965.
130 Маја М. Саздановић доцент 2016. Хистологија и ембриологија 1974.
131 Марија В. Анђелковић доцент 2017. Биохемија 1977.
132 Марија З. Миловановић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1979.
133 Марина Газдић доцент 2018. Генетика 1987.
134 Марина З. Мијајловић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
135 Марина Ј. Костић доцент 2017. Фармакологија и токсикологија. 1979.
136 Марина Т. Томовић доцент 2019. Фармацеутска технологија. 1975.
137 Милан Р. Радовановић доцент 2012. Интерна медицина. 1968.
138 Милица М. Боровчанин доцент 2016. Психијатрија. 1980.
139 Милица О. Поповић доцент 2014. Болести зуба и ендодонција 1965.
140 Милош В. Николић доцент 2017. Фармацеутска хемија 1987.
141 Милош С. Тодоровић доцент 2012. Судска медицина. 1970.
142 Мирјана В. Веселиновић доцент 2014. Интерна медицина. 1974.
143 Мирослав Васовић доцент 2019. Орална хирургија 00.
144 Мирослав М. Соврлић доцент 2016. Фармацеутска анализа 1987.
145 Наташа Д. Здравковић доцент 2015. Интерна медицина. 1973.
146 Невена Јеремић доцент 2017. Фармацеутска хемија 00.
147 Немања У. Јовичић доцент 2017. Хистологија и ембриологија 1981.
148 Ненад Ј. Зорнић доцент 2019. хирургија 1975.
149 Ненад Т. Петровић доцент 2017. Офталмологија. 1965.
150 Олгица Михаљевић доцент 2016. патолошка физиологија 1982.
151 Оливера З. Миловановић доцент 2016. Клиничка фармација 1986.
152 Петар С. Арсенијевић доцент 2018. Гинекологија и акушерство 1985.
153 Петар Чановић доцент 2018. Биохемија 1989.
154 Радиша Х. Војиновић доцент 2014. Радиологија 1960.
155 Светлана М. Ђукић доцент 2014. Интерна медицина 1974.
156 Светлана Р. Радевић доцент 2018. Социјална медицина 1980.
157 Славица Р. Марковић доцент 2015. Педијатрија. 1960.
158 Слађана М. Павловић доцент 2012. Микробиологија и имунологија. 1976.
159 Слободан Лончаревић доцент 2017. Максилофацијална хирургија. 1959.
160 Слободанка Љ. Митровић доцент 2010. Патолошка анатомија. 1967.
161 Снежана М. Лукић доцент 2016. Радиологија. 1970.
162 Снежана М. Радовановић доцент 2017. Социјална медицина 1971.
163 Срђан М. Нинковић доцент 2012. Хирургија. 1963.
164 Срђан М. Стефановић доцент 2016. Клиничка фармација. 1974.
165 Тамара Р. Николић Турнић доцент 2018. Клиничка фармација 1985.
166 Тања М. Луковић доцент 2018. Физикална медицина и рехабилитација. 1963.
167 Татјана В. Вуловић доцент 2016. Хирургија. 1969.
168 Татјана В. Лазаревић доцент 2014. Интерна медицина 1965.
169 Сузана Љ. Поповић научни сарадник 2016. Микробиологија и имунологија. 1961.
170 Весна М Грбовић професор струковних студија 2018. Физикална медицина и рехабилитација 1972.
171 Љиљана Љ. Нешић професор струковних студија 2017. Инфективне болести. 1953.
172 Небојша Ј. Крстић професор струковних студија 2016. Дерматовенерологија. 1963.
173 Душица С. Лазић предавач 1998. Страни језик. 1959.
174 Александар С. Гавриловић асистент 2014. Неурологија 1973.
175 Андриана Букоњић асистент 2016. фармацеутска хемија 00.
176 Весна Ж. Росић асистент 2014. Хистологија и ембриологија 1983.
177 Владимир Игњатовић асистент 2016. Интерна медицина 00.
178 Војислав Ћупурдија асистент 2016. Интерна медицина 00.
179 Далибор В. Јовановић асистент 2014. Патолошка анатомија 1984.
180 Дејан Д. Лазић асистент 2014. Хирургија 1971.
181 Душан Томовић асистент 2016. Фармацеутска хемија 00.
182 Жељко Љ. Степановић асистент 2014. Хирургија 1967.
183 Зорица Д. Рашковић асистент 2014. Педијатрија 1972.
184 Иван Б. Симић асистент 2014. Интерна медицина 1973.
185 Јасмина Сретеновић асистент 2016. Физиологија 00.
186 Јовица Томовић асистент 2016. Фармацеутска анализа 00.
187 Маја З. Чолић асистент 2012. Физиологија 1983.
188 Марија Ковачевић асистент 2016. Анатомија 00.
189 Милан М. Зарић асистент 2014. Биохемија. 1982.
190 Милан П. Пауновић асистент 2014. Хирургија 1969.
191 Милена Б. Илић асистент 2013. Патолошка анатомија 1984.
192 Милена Ракочевић Вулетић асистент 2016. Патолошка анатомија 00.
193 Наташа М. Мијаиловић асистент 2014. Физичка хемија 1978.
194 Невена Гајовић асистент 2016. Микробиологија и имунологија 00.
195 Никола С. Јанковић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика. 1978.
196 Сања Б. Бојић асистент 2014. Генетика 1982.
197 Сања Кнежевић асистент 2016. Педијатрија 00.
198 Сања Љ. Танасковић асистент 2008. Хистологија и ембриологија 1979.
199 Сузана С. Ђорђевић асистент 2012. Медицинска статистика и информатика 1971.
200 Татјана М. Бошковић-Матић асистент 2012. Неурологија. 1971.
201 Филип З. Жунић асистент 2012. Хирургија. 1980.
202 Бранимир Р. Радмановић истраживач 2014. Психијатрија 1979.
203 Весна Д. Игњатовић истраживач 2013. Нуклеарна медицина 1982.
204 Данијела Ђ. Јовановић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
205 Денис О. Брајковић истраживач 2012. Максилофацијална хирургија. 1983.
206 Живана С. Минић истраживач 2014. Судска медицина 1982.
207 Иван Б. Радосављевић истраживач 2014. Хирургија 1980.
208 Јелена Ж. Нешић истраживач 2014. Интерна медицина 1981.
209 Марина З. Марковић истраживач 2014. Интерна медицина 1982.
210 Томислав С. Николић истраживач 2014. Интерна медицина 1980.
211 Анита Ивошевић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
212 Дејан Алексић истраживач приправник 2016. Неурологија 00.
213 Душан Тодоровић истраживач приправник 2016. Офталмологија 00.
214 Жељко Тодоровић истраживач приправник 2017. Интерна медицина 00.
215 Јелена Стевановић истраживач приправник 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
216 Никола Јовић истраживач приправник 2016. Гинекологија и акушерство, хумана репродукција и развој 00.
217 Александра Влашковић сарадник у настави 2016. Орална хирургија 00.
218 Александра Вранић сарадник у настави 2016. Клиничка фармација 00.
219 Ана Д. Азањац сарадник у настави 2012. Неурологија 1984.
220 Ана Дивјак сарадник у настави 2016. Физикална медицина и рехабилитација 00.
221 Андра Јевтовић сарадник у настави 2016. Оториноларингологија 00.
222 Аница Петковић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 00.
223 Бојан З. Милошевић сарадник у настави 2013. Хирургија 1976.
224 Бојан С. Стојановић сарадник у настави 2013. Хирургија 1986.
225 Бојана С. Стојановић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1988.
226 Владимир Р. Вукомановић сарадник у настави 2013. Нуклеарна медеицина 1978.
227 Владислава Стојић сарадник у настави 2016. Медицинска статистика и информатика 00.
228 Далибор Стајић сарадник у настави 2015. Хигијена и екологија 00.
229 Дејан Здравковић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
230 Драгана М. Савић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1974.
231 Ивана Р. Раковић сарадник у настави 2013. Инфективне болести 1983.
232 Ивица Р. Петровић сарадник у настави 2013. Патолошка физиологија 1985.
233 Јелана М. Несторовић-Танаскови сарадник у настави 2013. Педијатрија 1973.
234 Јована Брадић сарадник у настави 2016. Фармацеутска технологија 0000.
235 Јована Јеремић сарадник у настави 2016. Фармацеутска биотехнологија 000.
236 Јована Н. Јоксимовић сарадник у настави 2013. Физиологија 1987.
237 Катарина Г. Радоњић сарадник у настави 2013. Фармацеутска биотехнологија 1987.
238 Катарина Јанићијевић сарадник у настави 2016. Социјална медицина 00.
239 Катарина М. Весић сарадник у настави 2013. Неурологија 1980.
240 Катарина М. Витошевић сарадник у настави 2014. Судска медицина 1983.
241 Маја Савић сарадник у настави 2014. Фармацеутска биотехнологија 00.
242 Марија Д. Радовановић сарадник у настави 2012. Педијатрија 1971.
243 Марија Милошевић сарадник у настави 2017. Пародонтологија 00.
244 Марија Р. Секулић сарадник у настави 2014. Хигијена 1982.
245 Марина М. Јовановић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1977.
246 Марина С. Милетић-Ковачевић сарадник у настави 2013. Хистологија и ембриологија 1984.
247 Марко Б. Спасић сарадник у настави 2013. Хирургија 1980.
248 Марко Ј. Милосављевић сарадник у настави 2013. Протетика 1980.
249 Милена М. Јуришевић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1988.
250 Милица Ђорђевић сарадник у настави 2016. Протетика 00.
251 Милош Минић сарадник у настави 2015. Анатомија 00.
252 Милош Папић сарадник у настави 2017. Болести зуба и ендодонција 00.
253 Милош С. Арсенијевић сарадник у настави 2012. Хирургија 1983.
254 Миодраг С. Пеулић сарадник у настави 2013. Хирургија 1973.
255 Миодраг Срећковић сарадник у настави 2015. Интерна медицина 00.
256 Миона Секулић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
257 Мирјана Радовић сарадник у настави 2016. Дечја и превентивна стоматологија 00.
258 Младен Д. Павловић сарадник у настави 2013. Хирургија 1977.
259 Невена Д. Фолић сарадник у настави 2015. Педијатрија 00.
260 Неда М. Огњановић сарадник у настави 2013. Анатомија 1981.
261 Неда С. Арсенијевић сарадник у настави 2013. Гинекологија и акушерство 1983.
262 Рада М. Вучић сарадник у настави 2014. Интерна медицина 1979.
263 Радица Живковић Зарић сарадник у настави 2016. Судска медицина 00.
264 Радиша Т. Павловић сарадник у настави 2013. Клиничка фармација 1976.
265 Сара М. Петровић сарадник у настави 2014. Инфективне болести 1985.
266 Стеван Д. Матић сарадник у настави 2012. Патолошка анатомија 1976.
267 Сузана Живановић сарадник у настави 2016. Болести зуба и ендодонција 00.
268 Александар Ацовић сарадник 2016. Ортопедија вилице 00.
269 Боривој Бијелић сарадник 2016. Орална хирургија 00.
270 Војин С. Ковачевић сарадник 2014. Хирургија 00.