Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука Јагодина
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
2 Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
3 Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
4 Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
5 Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.
6 Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
7 Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
8 Весна С. Трифуновић ванредни професор 2016. Социологија. 1966.
9 Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
10 Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
11 Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
12 Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
13 Радмила Б. Миловановић ванредни професор 2014. Медицинско-психолошка научна област 1954.
14 Светлана С . Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
15 Александра Михајловић доцент 2014. Методика наставе математике 1975.
16 Биљана Ј. Стојановић доцент 2014. Педагогија 1965.
17 Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
18 Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
19 Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
20 Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
21 Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
22 Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
23 Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
24 Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
25 Ирена Б. Голубовић Илић доцент 2014. Методика наставе природе и друштва 1974.
26 Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
27 Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
28 Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
29 Јелена С. Старчевић доцент 2014. Специјално педагошка и психолошка научна област 1977.
30 Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
31 Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
32 Милица Ј Станковић доцент 2018. Музишка уметност са методиком наставе 1982.
33 Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
34 Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
35 Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
36 Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
37 Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
38 Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
39 Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
40 Вера М. Савић наставник страних језика 2015. Енглески језик са методиком наставе 1957.
41 Марија М. Станојевић Веселинов наставник страних језика 2015. 1983.
42 Андриана Ж. Милетић асистент 2015. Методика наставе природе и друштва 1986.
43 Димитријевић Бојана асистент 2014. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
44 Ивана М. Милић асистент 2013. Методика наставе музичке културе, Методика музичког васпитања 1975.
45 Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
46 Милан П. Миликић асистент 2015. Методика наставе математике 1988.
47 Милица Ј. Ђокић асистент 2015. Музичка култура са методиком 1982.
48 Нина Б. Марковић асистент 2015. Књижевност са методиком наставе 1988.
49 Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.