Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука Јагодина
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Социологија образовања 1966.
2 Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
3 Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
4 Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
5 Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
6 Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1954.
7 Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.
8 Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
9 Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
10 Александра Михајловић ванредни професор 2019. Методика наставе математике 1975.
11 Биљана Ј. Стојановић ванредни професор 2019. Дидактика са методиком 1965.
12 Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
13 Ирена Б. Голубовић Илић ванредни професор 2019. Методика наставе природе и друштва 1974.
14 Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
15 Јелена С. Старчевић ванредни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1977.
16 Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
17 Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
18 Светлана С . Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
19 Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
20 Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
21 Вера М. Савић доцент 2019. Енглески језик са методиком 1957.
22 Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
23 Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
24 Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
25 Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
26 Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
27 Ивана М. Милић доцент 2019. Музичка култура са методиком 1975.
28 Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
29 Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
30 Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
31 Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
32 Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
33 Марија М. Станојевић Веселинов доцент 2019. Немачки језик са методиком 1983.
34 Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
35 Милица Ј Станковић доцент 2018. Музишка уметност са методиком наставе 1982.
36 Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
37 Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
38 Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
39 Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
40 Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
41 Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
42 Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
43 Андриана Ж. Милетић асистент 2015. Методика наставе природе и друштва 1986.
44 Димитријевић Бојана асистент 2014. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
45 Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
46 Милан П. Миликић асистент 2015. Методика наставе математике 1988.
47 Милица Ј. Ђокић асистент 2015. Музичка култура са методиком 1982.
48 Нина Б. Марковић асистент 2015. Књижевност са методиком наставе 1988.
49 Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.